Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,
kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,
Voorspellingen, Online kaartleggen, Betrouwbaar medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/04/2013
Alchemie en de Steen der Wijzen

Alles wat je altijd al wilde weten over Alchemie en de Steen der Wijzen.

Door: R.V.

Geloof is het begin van zekerheid, astrologie is de oorsprong van astronomie en in de alchemie bevindt zich de oorsprong van de huidige scheikunde. Een alchemist was een magiër, een meester van de elementen die zoekt naar een antwoord op de grootste problemen van het menselijk leven; ziektes en de dood. Een alchemist probeert onedele metalen te veranderen in edele metalen, wil van lood goud maken en nog veel meer. Een echte alchemist wil de essentie van het universum vangen en de steen der wijzen in handen houden. Allemaal kunnen we ons een alchemist voorstellen, de middeleeuwse scheikundige, maar wat was een alchemist precies? Waarom geloofden de alchemisten dat lood in goud veranderd kon worden en waar haalden ze hun wijsheid vandaan? Dit artikel gaat over de alchemisten, zowel die van vroeger als die van nu, en over hun geheime leer.

De zwarte magie van Egypte
In de oude wereld, dat wil zeggen; de tijd voor het jaar nul, stond de magie van Egypte bekend als de sterkste. Zelfs Mozes kon volgens het oude testament nauwelijks indruk maken met zijn Goddelijke wonderen tegenover de magie van de Egyptenaren. De naam Egypte gold duizenden jaren geleden als synoniem voor magie. De samenleving van de Egyptenaren was dan ook erg gericht op magie, hetgeen zij zelf zagen als hun religie. Het leven rondom de Nijl was niet makkelijk en de hulp van goden werd zeer gewaardeerd door de mensen van Egypte. Zo werden de Nijl  en de aarde rondom de Nijl als godheden vereerd door meerdere malen per jaar massaal zingend de rivier te loven. Verschillende goden werden aanbeden en de Egyptische priesters zouden in staat zijn wonderen te verrichten, dit gold vooral voor de priesters van Isis die als hoogste godin werd gezien. Volgens Egyptische verhalen zouden deze in staat zijn geweest de doden tot leven te wekken. Door deze verhalen, de vreemde symboliek en het feit dat Egypte als vijand in het oude testament wordt neergezet, is de Egyptische magie als zwarte magie de geschiedenis in gegaan. Ze zagen het zelf echter niet zo, sterker nog, de magie werd gezien als iets goeds. Zo zijn er veel Egyptische amuletten teruggevonden die men droeg ter bescherming, er zijn ook veel papyrusrollen met daarop rituelen teruggevonden maar ook zijn er bewijzen teruggevonden voor alchemie. Niet zoals deze bekend is in de middeleeuwen, maar zeker een leer waarbij men ingrediënten mengt om een drankje, olie of zalf te maken die ergens voor dient. Hierbij moet vooral gedacht worden aan cosmetische middelen of zaken die gebruikt worden bij de rituele magie. Zo kan een zalf of een drankje bepalend zijn voor het karakter van een ritueel.


Hermes Trismegistus

De Egyptische godheid Thoth werd gezien als beschermer van de alchemie. Dit kwam doordat er mythes waren van Thoth als genezer en als een godheid die geschriften bewaart en schrijft, een god van wijsheid dus. Toen de Egyptische cultuur in contact kwam met de Romeinse wisselde men ook dergelijke wetenschappen en geschriften met elkaar uit. De Romeinen zagen een vergelijking tussen Thoth en Hermes (ook wel Mercurius) waardoor Hermes ook aanbeden werd als beschermer van de alchemie.

Romeinse Griek uit Turkije
Apollonius van Tyana (3 v.c.- 97 n.c) was van Griekse afkomst en was geboren in Tyana wat in Turkije ligt en tijdens zijn geboorte Romeins grondgebied was. Hij was leraar filosofie en hechtte waarde aan de geschriften van Pythagoras. Na zijn dood is er een biografie over hem geschreven door Philostratus (170-240) die allerlei wonderlijke verhalen over hem schreef. Volgens hem was Apollonius een erg intelligente man met verstand van geneeskunde, politiek, alchemie en filosofie, wist hij alles over het occulte en had hij een bovenmenselijk gevoel voor timing. Dat wil zeggen, Apollonius had de neiging altijd op de juiste plek op de juiste tijd te zijn. Zo verscheen hij (naar zeggen) bijvoorbeeld bij een politieke moord op een keizer om vervolgens terplekke met een profetische speech zijn vreugde hierover te uiten. Zijn biografie lijkt fictief, maar zijn geschriften werden zeer serieus genomen.


Geber

Nog een dergelijk persoon was Jabir Ibn Hayyan (circa 721-815). Jabir was een astroloog, alchemist, wiskundige, bouwkundige en arts, een vroeg middeleeuws genie. Hij leefde in Irak en heeft veel geschreven. Zoveel zelfs dat men gelooft dat veel geschriften afkomstig zijn van zijn leerlingen of simpelweg aan hem zijn toegeschreven zonder aanwijsbare reden. Jabir vermeldde verder ook dat hij zijn geschriften weer geïnspireerd had op de geschriften van Apollonius van Taya die hij kende onder de naam Balinus. Jabir en zijn tijdgenoten geloofden dat Apollonius op een of andere manier contact had met God, of met Hermes, en zodanig de juiste wetenschappen verkondigde. Daarnaast baseerde Jabir zijn theorieën ook op de alchemistische leer van de Islam. Hoe dan ook, de geschriften van Jabir over alchemie beschrijven hoe iemand proeven moet doen, welke gereedschappen hier voor nodig zijn en welke alchemische processen men uit kan voeren. Zijn geschriften werden later in de middeleeuwen vertaald en in Europa uitgegeven onder de naam 'Geber' en zijn van grote invloed geweest op de Europese alchemie.

De steen der Wijzen
Er werd zoveel toegeschreven aan Jabir, dat deze man zelfs verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de verspreiding van de theorie over 'de steen der wijzen'. Er is echter geen vaste, geen ultiem duidelijke theorie over deze steen. Allereerst is het geen steen of steensoort die men zou kunnen vinden in een grot of een mijn. Alleen door middel van alchemie kan men de legendarische steen der wijzen verkrijgen. De steen der wijzen is een soort stof die in alles zit en het gemakkelijkst uit een andere steensoort of metaal te halen is. Elke stof, elk object, elke vloeistof en elk gas bestaat gedeeltelijk uit deze steen der wijzen. Als deze stof eenmaal gevangen wordt door een alchemist, kan deze de stof materialiseren waardoor het er uit gaat zien als een soort steen. De steen kan dan wederom vloeibaar gemaakt worden en zodanig worden gebruikt om van een andere metaalsoort, zoals bijvoorbeeld lood of kwik, goud te maken. Dit wordt dan mogelijk omdat de steen der wijzen alles is en dus in alles veranderd kan worden.


Goudklomp

Aanvankelijk was het deze eigenschap van de steen die de middeleeuwse alchemisten aantrok. Men wilde goud kunnen maken van waardeloos metaal om zelf rijk te worden. De steen der wijzen zou dit allemaal mogelijk maken. Steeds meer en meer werd er over de steen gedebatteerd en men ontdekte zo meer eigenschappen van deze steen. De steen overheerst de andere vier elementen, zou een op zichzelf staand vijfde element zijn dat magnetisch van aard is. Volgens de alchemist die bekend stond als Paracelsus (1493-1541) bevond de steen der wijzen zich in de ether, was het ether. Met ether bedoelde hij een soort parallelle dimensie waarin de elementen zouden 'leven', een lichaam zouden hebben. Met alchemie kon men dit ether, deze steen der wijzen, volgens hem als een vloeistof vangen om er een elixer van te maken. Dit elixer zou zo mensen het eeuwige leven kunnen schenken en de ergste ziektes kunnen genezen.

Er is later nog veel meer geschreven over de steen der wijzen. Zo zou de fransman Nicolas Flamel (1330-1418) volgens 17e eeuwse schrijvers het eeuwige leven hebben verkregen door de steen der wijzen. Flamel werd meerdere malen gespot in de 17e eeuw, portretten zouden het bewijs moeten leveren. Later, in de 19e eeuw, is men nog niet uitgepraat over deze steen der wijzen en er wordt veel over geschreven. De steen der wijzen, de theorie erachter is zo fascinerend en spreekt mensen zo aan, dat het zelfs verantwoordelijk is voor het ontstaan van het westerse magnetisme.

Alchemie als melancholie
De alchemist was een vreemd persoon. Veel stonden bekend als buitengewoon intelligente mensen die de alchemie gewoon zagen als onderdeel van hun kennis en dit uitvoerden uit nieuwsgierigheid, bijna als een hobby. Alchemie was echter een dure hobby, men moest een klein laboratorium hebben met apparatuur, stoffen om mee te experimenteren en boeken waarin de theorie uitgelegd werd. Daarbij komt dat er erg veel tijd in alchemie gestoken kon worden. Naast het ontdekken van de steen der wijzen hield de alchemist zich ook bezig met andere proeven en onderzoeken.

Na de middeleeuwen veranderde het imago van de alchemist. In de renaissance begon men alchemisten te zien als melancholische mensen, mensen die leden aan depressiviteit. Een alchemist leefde teruggetrokken en moest voor zijn experimenten in een donkere ruimte werken. Veel alchemisten experimenteerden jaren lang zonder belangwekkende resultaten, laat staan het ontdekken van de steen der wijzen. Tel daarbij op dat men langzamerhand ontdekte dat het veelvuldig inademen van dampen die vrijkwamen bij de experimenten (bijvoorbeeld met kwik) slecht voor de gezondheid was, en het plaatje van de melancholische alchemist is compleet. Er waren nog steeds alchemisten die wel serieus genomen werden, deze alchemisten gaven echter de zoektocht naar de steen wijzen op en stortte zich simpelweg op natuurkundig en scheikundig onderzoek. Na de renaissance begon alchemie in scheikunde te veranderen.

Alchemie als inspiratie
Alchemie is niet verdwenen uit de wereld. De steen der wijzen komt nog steeds voor in onze gedachten en vertaalt zich tegenwoordig in fictie (zoals bij J.K. Rowling bijvoorbeeld) en in de alternatieve geneeswijze. F.A. Mesmer (1734-1815) was een Oostenrijks arts en hechtte waarde aan de ether van Paracelsus. Mesmer noemde dit het magnetisme, via handoplegging genas hij mensen en beweerde daarbij het fluïdum over te brengen naar de mensen die hij aanraakte. 1784 werd er onderzoek gedaan in Parijs naar de werking van het magnetisme. De franse Academie van Wetenschappen wees het idee aanvankelijk van de hand en verklaarde de genezingen door de kracht van suggestie. Vijf jaar hierna werd dit besluit teruggetrokken waarbij men suggereerde onderzoek te doen naar hypnose, de werking van magnetisme is nog steeds niet bewezen nog weerlegd. Kort door de bocht is Mesmer's fluïdum een interpretatie van de steen der wijzen.

In het buitenland is men ook nog steeds bezig met alchemie en het maken van goud. Zo zijn er in India nog alchemisten te vinden. Deze zijn geïnterviewd en het geheime recept voor goud is aan hen ontfutseld. De betreffende alchemist leefde in een grot, spartaans en kwam niet om in rijkdom. Het schijnt dat voor het maken van goud men een zuivere geest nodig heeft, een die niet onderhevig is aan verlangen naar materie. Hetgeen ook zou moeten verklaren waarom dergelijke mensen niet in rijkdom leven. Alchemie is nog steeds een onderdeel van de huidige samenleving. Daar alchemisten vroeger liefdesdrankjes maakten, is er tegenwoordig een 'rape drug', als afrodisiac hebben we tegenwoordig viagra, vroeger waren er vier elementen en nu zijn er zo'n honderd achttien. Daarbij zijn er tegenwoordig kunstenaars die zich alchemist noemen. Door vreemde pigmentsoorten in hun werk te gebruiken verkleurt een kunstwerk met lichtinval of luchtvochtigheid, een wondertje met een scheikundige verklaring; alchemie. Tevens bestaat er zoiets als 'Bio-Art'. De alchemie stamt uit een tijd waarin wetenschap samenhing met het occulte en overlapte met magie. Men vertrouwde geschriften van honderden jaren geleden en vond het zelfs niet vreemd als deze geschreven waren door een godheid. Wetenschap is tegenwoordig gesplitst in wat men Alfa en Bèta noemt. Bèta is exact en Alfa is ruimdenkend; wiskunde staat tegenover filosofie. Vroeger ging dit hand in hand; een echte geleerde wijdde zijn leven aan de wetenschappen, niet slechts aan één tak en al helemaal niet voor slechts een aantal jaar. Mensen die deze grenzen overschrijden worden er van beschuldigd buiten hun vakgebied te treden, slechts zodra er geld aan wetenschap te verdienen valt, lijkt er saamhorigheid te zijn. Gezamenlijke geschiedenis wordt niet in acht genomen, occulte geschiedenis wordt als onzin beschouwd en honend genegeerd. Zulk gedrag is niet wetenschappelijk, maar onwetend.

R.V.
5 maart 2013

Literatuur:
- H.P. Blavatsky. De geheime leer. Den Haag, 1968.
- K. du Prel. Studiën uit het gebied der geheime wetenschappen. Amsterdam, ca. 1920.
- Eliphas Levi. The history of magic. New York, 1973.
- Eliphas Levi. Leer en Ritueel der Hogere Magie. Amsterdam 1984.
- Saijid, Idries & Sjaah. Oosterse magie. Amsterdam 1979.

 

 
0909 8020 80 cpm
Spiritueel keurmerk sinds 1980


Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is je garantie voor de beste kwaliteit.


  Beltegoed bestellen en bellen!

- 0909 nummers geblokkeerd?
- bellen vanuit het buitenland?
- koop hier je beltegoed: bestellen en bellen!

Klik hier om beltegoed te bestellen en te bellen


Welkom, 

Op deze website staat een overzicht van de spirituele specialisten die voor jou geselecteerd zijn. Allen helderziend, mediamiek of esoterisch getalenteerd. Ze maken gebruik van verschillende orakels zoals Tarot-, Lenormand- of Engelenkaarten. Sommigen hebben kennis van astrologie of leggen contact met gene zijde.

Rob van der Wilk's Paradidakt is een gevestigde naam in de spirituele en therapeutische wereld en bestaat al sinds 1980. Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is de je garantie voor de beste kwaliteit.

Bij Rob van der Wilk's Helderziendelijn bel je helemaal anoniem. De gesprekken worden niet opgenomen.

Je hoeft niet meer op zoek naar integere Helderziende Mediums,  je kunt ze vinden op de Helderziende Lijn.

Voor een betrouwbaar antwoord op levensvragen, spiritueel advies of een luisterend oor, kun je bij deze spirituele specialisten terecht.
 
 Rob van der Wilk's
Helderziende Lijn
Direct contact met de betrouwbaarste Mediums!

NL:0909-8020
BE:0904-88326


Foto reading   

Nieuwe service van onze consulenten om uw consult meer mediamieke diepgang te geven. Mail voordat u uw telefonische consult  begint een foto door van u zelf of van degene waar uw vraag over gaat.   

Klik op de link 'fotoreading' die staat onder de foto van uw consulent en mail de foto gegarandeerd anoniem door.


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,