Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,
kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,
Voorspellingen, Online kaartleggen, Betrouwbaar medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Hoofdpagina

                              

Nostradamus over 2012

De Ontdekking van de Vrede

Door Rob van der Wilk

Ze bleven tot middernacht praten en toen nam dokter Nostradamus tenslotte afscheid met de volgende woorden:

‘Mensen kunnen verstandig worden als ze de angst  voor elkaar overwinnen’

 

Rob van der Wilk + Nostradamus? Wilt u meer weten over hoe en waarom Rob van der Wilk contact heeft met de Ziel van Nostradamus klik dan hier om het artikel: 'Rob van der Wilk + Nostradamus?' te lezen...
  
Michel
Michel loopt in de keuken te ijsberen. Hij is zenuwachtig en kan zijn blik niet van Lucille afwenden. Ze zit op haar knieën en schrobt de keukenvloer en gunt Michel een blik op haar boezem. Lucille kijkt glimlachend tegen hem op. Ze gooit de borstel in de emmer en staat op. ‘Wat is er toch met je aan de hand?’ lacht ze. ‘Wat sta je nou naar me te kijken.’ Terwijl ze de kraag van zijn hemd wat netjes doet. Hij let nooit op zijn en kleren en is altijd met zijn gedachten ergens anders. Altijd moet er iemand voor hem zorgen anders zou hij niet eens eten. ‘Ik heb taart gebakken Michel, daar krijg je een groot stuk van anders val je te veel af. Je bent altijd maar in die boeken van je bezig en in de sterren aan het kijken terwijl je vergeet wat hier beneden allemaal voor leuks is.’ Ze streelt Michel over zijn wang. ‘Ik zal iets leuks bedenken waardoor jij weer een beetje kleur op je gezicht krijgt.’Michel kijkt haar aan. ‘Ik moet naar college.’ ‘Ja’, zegt Lucille terwijl ze zijn hand op haar borst legt. ‘Ga maar Michel’, zegt ze lachend. Michel knikt maar blijft wat schaapachtig staan. Hij wil reageren, maar is verlegen. Lucille heeft een mystieke blik in haar ogen die oneindig diep in de  ogen van Michel wegzinkt.

Nostradamus
Hij werd in 1503 op 14 december geboren in de Zuidfranse strad st. Rémy in de Provence. Zijn beide grootvaders onderwezen hem al op jonge leeftijd in de klassieke talen, astronomie en astrologie en in de mystieke Hebreeuwse leer, de Kabbala. Later ging hij medicijnen studeren in Mont Pellier. Hij was een wijs, geleerd man en werd zijn leven lang geteisterd door visioenen, schrikbeelden over de vreselijke rampen die in de toekomst zullen plaatsvinden, tot het jaar 3797. Michel de Nostredame heeft bij zijn doctors titel de Latijnse naam Notradamus aangenomen en geeft op 30 april 1555 zijn boek ‘De Profetieën’ uit waarin hij zijn wereldwijde voorspelling neerschreef in 1000 raadselachtige kwatrijnen. Hiermee werd zijn naam onsterfelijk.


 

De profetieën
In een brief aan zijn zoon Cecar schrijft Nostradamus ondermeer het volgende. ‘De wereld zal in de toekomst een hoge prijs moet betalen voor de roofbouw die gepleegd wordt op de natuur.  Grondstoffen raken uitgeput waardoor de natuurlijke loop zijn evenwicht zal verliezen. Luchtstromen komen in botsing waardoor er overstromingen, stormen en zondvloeden zullen plaatsvinden. De wereld zal geteisterd worden door rampen zoals het nog nooit geweest is. Zee en oceanen zullen omhoog rijzen, eilanden en kustgebieden worden overstroomd. Er zal een pest uitbreken die zo krachtig is dat tweederde van de wereldbevolking eraan ten onder gaat. Aardbevingen zullen steden en dorpen verwoesten. Bosbranden van ongekende grootte zullen miljoenen bedreigen. De mensheid zal de strijd met de natuur aangaan, daaraanvolgend de natuur zich zal herstellen.’

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!

 

Lucille
Steeds heeft hij naar haar gekeken, al vanaf de eerste dag dat hij in dit huis is ingetrokken. Steeds weer zocht Michel redenen om haar te kunnen zien. Michel vindt het spannend om te zien hoe haar jurk om haar billen spant. Urenlang zou hij naar haar kunnen kijken.  ‘Waarom pak ik haar niet gewoon vast en kus haar, net als mijn medestudenten dat zouden doen? In ieder geval scheppen ze daar over op, over hun successen bij de dames.’  ‘Waarom ga je eigenlijk naar dat college?’ vraagt Lucille hem. ‘Als je, zoals jij altijd zegt, toch alles al weet wat daar verteld wordt?’ Michel lacht en plotseling neemt ze zijn hoofd in haar handen en kust hem. ‘Kom’, zegt ze. Ze lacht en trekt hem haar kamer in, en legt haar armen om zijn hals. ‘Kus me’, zegt ze, ‘of hou je niet van mij?’ Lucille trekt glimlachend zijn hemd los en doet haar jurk uit. Lucille staat naakt voor hem. Michel voelt zich in de hemel als Lucille hem tegen haar trekt.


Orson Welles (Geniaal filmmaker: Citizen Kane wordt nog steeds gezien als beste film aller tijden,  en animator van het legendarische War of the Worlds radioverslag) over Nostradamus


 

2012
Het jaar Nul

Ik heb een boek over Nostradamus geschreven, getiteld ‘Nostradamus de Waarheid’, verschenen in 1999. Nostradamus spreekt over de vernieuwing der tijden, verbonden aan het Watermantijdperk dat van zich zal laten horen omstreeks 2011-2012. Op 21 december 2012 komt ons planetenstelsel op één lijn te staan. Elektromagnetische velden zullen zich omkeren waardoor er een nultoestand ontstaat. Deze nultoestand zal drie dagen duren. De aarde zal zich in een schemer wereld bevinden en op 23 december beginnen met het jaar Nul.2012 is het jaar nul en kondigt het begin aan van een nieuw tijdperk van onbegrensde levensvrijheid.

Ik ken de bezorgdheid en de angst van veel mensen over de bizarre voorspellingen van Nostradamus. Het heeft mij in ieder geval aan het denken gezet en mijn toekomst visie zegt mij dat het begin van de 21e eeuw een nieuw tijdperk inluidt. Tussen 21 december en 23 december 2012 vindt er een universele samenkomst van energievelden plaats waardoor magnetische velden zich zullen omkeren. De tijd zal tussen 21 en 23 december 2012 op het nulpunt staan.

2012 is het jaar Nul
Een nieuw universeel tijdperk, een tijd van onbegrensde mogelijkheden en vernieuwing is aangebroken. Het gouden tijdvak met een duur van 2000 jaar begint op 21 december 2012 om 24.00 uur. De processen die tot vernieuwing leiden zijn op wereldschaal aan het werk, maar de actualiteit geeft ons de wereldrampen die Nostradamus vijfhonderd jaar geleden voorspeld heeft. Het einde van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw betekent voor miljoenen mensen op aarde het einde der tijden. De verschrikkelijkste rampen vinden plaats, de ijskap smelt, de gletsjers over de wereld smelten door de opwarming van de aarde. Hurricanes en cyclonen teisteren de wereld. Nostradamus verborg zijn voorspellingen in de vorm van kwatrijnen, vierregelige gedichtjes. Ik zal er enkele weergeven uit een brief die hij schreef in 1558 aan Hendrik de tweede, koning van Frankrijk.

‘Het is Sire, alsof ik een brandende spiegel kijk en zie grote, droefgeestige en wonderbaarlijke ramzalige gebeurtenissen naderen. Een groot verval, vergezeld van duizend andere gebeurtenissen naderen. De Franse lelie, Uwe Majesteit, zal zijn kracht verliezen. De hogere standen en de adel zullen hun hoofden met hun mantel moeten bedekken. Bloed zal over de straten lopen.’

Centurie I, kwatrijn 3
Als de draagkoetsen onderste boven worden gekeerd door een wervelwind en de gezichten door mantels bedekt zullen zijn.
De republiek door nieuwe mensen in beroering zal worden gebracht.
Dan zullen de Witten en de Roden verkeerd reageren.

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!

 

 De Franse revolutie

Nostradamus voorziet hoe de burgers van Frankrijk de draagkoetsen van de aristocratie omverwerpt. Zij zullen op het schavot door de guillotine worden onthoofd, over het hoofd dat in een rieten mandje valt wordt een mantel gegooid en weggebracht. De Witten zijn de Bourbons, het koningschap.
Zij negeerden de behoefte van de burgers en brachten  rampspoed over zichzelf.
 

 
 ‘Het jaar 1792 zal men aanhouden voor een vernieuwing van de tijd. Maar het zal Frankrijk geen geluk brengen, Uwe Majesteit. Daarna zullen drie van de vier hoeken van Europa beven. Een nieuwe sekte van ongelovigen zal een overstroming van bloed plaatsvinden. Er zullen drie landen zijn, Germanië, Romanië en Spanje, die zwaar gewapend de sekte tot leven zullen roepen. Koninkrijken verliezen hun kracht, nieuwe wetten worden aangekondigd. Hun macht zal groot zijn en alles wat gebeurt is gegrond op hun onovertroffen overwinningen. Europa zal met behulp van een vloot zijn macht uitbreiden waarna de zee rood is gekleurd van het bloed. Waarna de Germaniërs, de barbaarse sekte door alle landen wordt aangevallen en verslagen. Er zal daarna een vreselijke pest uitbreken die zo hevig is dat tweederde van de wereldbevolking er aan ten onder zal gaan.’

 

Centurie 3, kwatrijn 75
Door lange zwaarden worden de landen vochtig van bloed.
Een zeer grote pest zal komen.
Nabij is de hulp en heel veraf zijn de geneesmiddelen

 


Orson Welles (Geniaal filmmaker: Citizen Kane wordt nog steeds gezien als beste film aller tijden,  en animator van het legendarische War of the Worlds radioverslag) over Nostradamus

Aids
Uit esoterisch inzicht is het zwaard het symbool van de mannelijke fallus. De ziekte aids vindt zijn oorsprong in centraal Afrika waar het is ontstaan uit seksualiteit. Nabij is de hulp. Door een snelle isolatie van het virus, door remmende medicijnen is er een overbruggingsperiode tot dat er een genezend vaccin is ontwikkeld. En heel ver af zijn de geneesmiddelen.
 

‘Daarvoor en daarna zal er in vele landen hongersnood zijn Sire. Er zal veel onheil worden bedreven waardoor een gedeelte van de wereld gebroken en verwoest is. Er zal een grote aardverschuiving plaatsvinden die zo hevig is dat men zal menen dat de aardmassa haar natuurlijke beweging heeft verloren. Er zullen grote veranderingen plaatsvinden, alsmede omverwerpingen van regeringen wat gepaard gaat met hevige aardbevingen en grote watermassa’s’
 

 

Het Tijdperk van de Vrede:
Alle Mensen worden Broeders
 

Een nieuw tijdperk van zo’n tweeduizend jaar doet zijn intrede.
Een tijdperk van totale vernieuwing. Het aquariustijdperk, dit is de tijd voor de wetenschap en humaniteit. Basis oorlog tussen twee groepen mensen zullen ophouden en in onze toekomst niet meer bestaan. Dit is het tijdperk van de vrede waar het bewustzijn gericht is op het universum, de ruimte dat zal leiden tot radicale menselijke hervorming. 21 december 2012 staat voor de hernieuwing der tijden. De 21e eeuw geeft de omkeer aan. Ziekten in al zijn vormen en ontwikkelingen zullen worden teruggebracht tot het minimum. Tijdens de duur van het 2000 jaar durende tijdperk in zijn geheel worden overwonnen. De veroudering van vele mensen zal na 2012 vertragen. De 65+ er zal zich niet meer bejaard voelen maar middelbaar, de 65+er zal niet langer in een bejaardenhuis worden ondergebracht maar juist in al zijn gezonde en vitale glorie het straatbeeld sieren en nog decennia een actief, bewust bestaan leiden. Mensen worden ouder en leven steeds langer. De 21e eeuw is de overgang naar wederzijds respect voor elkaars geloofsovertuiging, de wereld religies, het christendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme zullen zich in hun totale vrijheid verder ontwikkelen tot veilige havens voor miljoenen mensen. Van de 21e eeuw naar de 22e eeuw zullen groei en ontwikkeling van de vrede op aarde leiden tot een steeds hogere kwaliteit van leven. Het dagelijks leven zal dagelijks een feest zijn. Het universum zal in het bewustzijn worden opgenomen waardoor er een objectieve kijk op de planeet aarde zal zijn. Het universele bestaan waar de aarde in zijn bescheiden eenvoud deel van is zal een ruime levensfilosofie brengen, door de groei van het bewustzijn is verantwoordelijkheid niet langer iets dat je moet leren, het zal in het collectief bewustzijn opgenomen zijn. We gaan contact maken met andere beschavingen en uiteindelijk deel uitmaken van een galactisch collectief. De mensen zullen het evenwicht tussen de uitersten van wetenschappelijke ontwikkeling en religieus bewustzijn verder ontwikkelen. Spiritueel en materieel, economisch en financieel zullen in volledige harmonie met elkaar samengaan.

 ''Het MeerGodendom bevindt zich in het universum en dat blijft zo...''

 
 Beethoven: Ode aan de Vreugde
''Alle Menschen werden Brüder''
Negende Symfonie in d mineur, Op. 125
Het huidige Europese volkslied

(Ludwig van Beethoven componeerde en voltooide zijn 9e en laatste Symfonie
toen hij al volledig doof was.)

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!

 

De overwinning van de angst


Op een zomermiddag in het jaar 1565 waren een paar medische studenten op het laatste stuk van hun lange, vermoeide reis vanaf Bordaux. Aan de rand van Salon,in de rue de la Poissonnerie hielden ze halt voor het doel van hun reis. Het huis van dokter Nostradamus. Nog maar nauwelijks had de oude ziener hen aan zijn deur verwelkomd of de term bedrieger viel. ‘Mijnheer, we beschouwen het als onze plicht te zeggen wat iedereen van u denkt.’ Verklaarde een van de studenten, Francois genaamd. ‘U hebt met uw profetieën ongelofelijke schade aangericht. Mensen durven niet meer te gaan slapen en geven hun spaargeld uit omdat ze het niet meer de moeite waard vinden om plannen voor de toekomst te maken. We hebben verhalen gehoord van mensen die zo gebukt gingen onder uw profetieën dat ze liever zelfmoord plegen dan de vervulling ervan af te wachten. Kunt u niet terugkeren van uw dwaalwegen en de verantwoordelijkheid nemen voor al het kwaad dat u hebt aangericht?’
Nostradamus bekeek meewarig hun hoogrode en met stof overdekte gezichten. ‘Jullie zijn van ver gekomen en zullen zeker vermoeid zijn. Laten we ons in de koele schaduw van mijn tuin terugtrekken, waar we kunnen gaan zitten en drinken en in alle rust praten’. De studenten volgden hem naar een paar banken die onder een grote walnotenboom in zijn achtertuin stonden. Nostradamus leunden op zijn wandelstok en sprak vrolijk tot zijn gasten ‘Wel mijn, vriend, jij denkt dat het onverantwoordelijk en zelfs minderwaardig is in de toekomst te kijken en hardop te verkondigen wat ons zal overkomen? Waarom, de  heer Jezus heeft ook openlijk gesproken over de val van Jerusalem en over hoe de wereld eens zal worden verwoest. Dat betekent dus dat de gave van voorspellen niet zo slecht kan zijn voor wie daar over beschikt. Kijk eens hier, ik weet dat ik nog een jaar te leven heb. Een ding weten we allemaal zeker en dat is dat ons leven zal eindigen in een onheil, namelijk de dood. Is dat een reden om te gaan zitten jammeren, of zelfs om er zelf een eind aan te maken? Of moeten we soms doen zoals de waanzinnige Romeinse keizers die zichzelf wijsmaakten de ze onsterfelijk waren? Nee, dus wat verwijt je mij?’ ‘U heeft de mensen grote angst aangejaagd.’ Wierp een andere student, Jaqcues hem tegen. ‘Misschien bent u sterk genoeg om de waarheid te dragen maar de meeste mensen zijn dat niet. Ze kunnen niet zonder hoop en willen vooruitzien naar de dingen die  komen. Dat is een verlangen dat men ze niet zou moeten ontnemen, zoals u hebt gedaan met uw vreselijke visioenen.’ Nostradamus antwoordde; ‘als mensen wanhopig zijn van angst, dan is het de taak van de dokter die angst te lijf te gaan en ze te helpen om sterk te worden. Angst is de oorzaak van alle ellende. En angst komt in de eerste plaats voort uit onvervulde verlangens. Degene die de mensen vertelt dat het leven geen zorgen heeft en enkel maar jolijt, is erger dan de ziener. Als jullie dokter worden zul je er mee geconfronteerd worden. Angst is de deur, daardoor heen komt alle ziekte. Angst is de vader van oorlog en van al andere activiteiten. Angst brengt plagen en illusies voort, zo is het altijd. Mijn profetieën verspreiden geen angst. Ik ben de geschiedschrijver van de toekomst. Wie verstandig is, kan uit mijn profetieën het pad vinden dat hij moet nemen, net alsof hij voetstappen in het zand vindt van iemand die hem is voorgegaan. Kijk naar de geschiedenis van de oude culturen. De oude volken hebben monumenten van innerlijke stilte, luister, wijding en schoonheid nagelaten.’Ze bleven tot middernacht praten en toen nam dokter Nostradamus tenslotte afscheid met de volgende woorden:

 


‘Mensen kunnen verstandig worden als ze de angst  voor elkaar overwinnen’

 

 

‘Het heden draagt jouw toekomst in zich’
 

Rob van der Wilk

 

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!

 

 

Bronvermelding:
Nostradamus, John Hogue, Elmar
Nostradamus, Knut Boeser, BZZTôH
Nostradamus, Rob van der Wilk, Andromeda 

 


Copyright © Rob van der Wilk's Paradidakt

Het auteursrecht op de teksten en merknamen gebruikt in deze publicatie behoren toe aan: Rob van der Wilk's Paradidakt - En zijn auteursrechtelijk beschermd.

Uit deze publicatie mag niets vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, internet (World Wide Web), of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, electronisch, mechanisch of virtueel.


 

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!
 

 

Troely
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Troely v/d Wilk: Natuurlijk helderziend medium'
Bij Troely kun jij altijd je verhaal kwijt. Ze heeft veel levenservaring en voelt feilloos aan waar je behoefte aan hebt. Samen met Troely kom je tot een vernieuwd inzicht en spirituele verheldering. Bij Troely kun je terecht met  je  liefdesvragen, levensvragen of zakelijke vragen. Ook voor verwerking van verdriet en loslaten van je problemen uit je verleden.Troely legt speciaal voor jou de Lenormand Kaarten of de Tarotkaarten om te kijken wat er in de Toekomst met je gebeurt. Ze kan je helpen op jouw Levenspad. Troely is de zus van Rob van der Wilk.

0909-8020 boxnummer 03 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 03 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Annie
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Annie: Ervaren Helderziende'
Annie is een spiritueel en ervaren medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Tijdens jullie gesprek helpt zij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Annie zal je duidelijke inzichten en helderheid brengen in jullie gesprek met behulp van haar Tarot kaarten, Annie is een ervare kaartlegster. Je kunt aan Annie al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Je zult merken dat Annie vanuit haar stem al rust uitstraalt. Annie heeft altijd een luisterend oor en staat vanuit pure liefde voor je klaar.

0909-8020 boxnummer 15 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 15 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Wil
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Wil: Invoelend medium'
Wil is een invoelend medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Om je te helpen gebruikt hij zijn helderziende arendsoog en zijn Tarot kaarten. Tijdens julle gesprek ziet Wil je persoonlijke ontwikkeling en helpt hij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Je kunt aan Wil al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Ook voor energetische healings door de telefoon kun je bij hem terecht. Wil heeft altijd een luisterend oor. Wil wordt bijgestaan door zijn Indiaanse gids Flying Eagle en werkt recht vanuit het hart.

0909-8020 boxnummer 24 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 24 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Toera
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Toera: Sterk invoelend medium'
Toera  geeft je antwoorden waar je verder mee kunt. Meer kwaliteit en geluk in het leven. Haar specialiteiten zijn: liefde en relatie, geeft een helder inzicht in je levensproblemen. Toera is een sterk ontwikkelde  helderziende die altijd een antwoord heeft op je vragen. Om je te helpen gebruikt ze haar helderziende gave, haar Tarot kaarten en Engelenkaarten. Je kunt aan Toera al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën.

0909-8020 boxnummer 32 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 32 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Bram
Aanwezig

Consulent Paradidakt

Bram: Top Medium
Bram is een heldervoelend top medium. Je kunt Bram al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Hij kan je helpen bij rouwverwerking, healings via de telefoon en spirituele begeleiding. Om je te helpen gebruikt hij zijn helderziendheid, zijn Tarot kaarten en zijn Engelen Kaarten. Bram weet ook veel over Engelen en Tweelingzielen. Bram staat vanuit het licht voor je klaar.

0909-8020 boxnummer 33 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 33 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Michael
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Michael: Krachtig medium'
Michael is een krachtig medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Michael geeft je engelen energie en gebruikt zijn Tarot kaarten om je te helpen. Tijdens jullie gesprek roept Michael de engelen aan en helpt hij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Michael zal je beschermen met zijn energetisch vlammend zwaard. Je kunt aan Michael al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Ook voor energetische engelen healings door de telefoon kun je bij Michael terecht. Michael heeft altijd een luisterend oor en staat vanuit het licht voor je klaar...

0909-8020 boxnummer 35 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 35 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Germaine
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Germaine: Zuiver medium'
Soms kan je verhaal even stilstaan, verdrietige periodes kennen of gewoon even niet weten hoe verder te gaan. Ik zal je helpen om weer op weg te komen, hierbij word ik altijd begeleid door mijn gids meester Morya. Mijn talent is te kijken, te voelen en te luisteren naar jouw verhaal. Van hart tot hart komen we in contact met onze (eigen)wijsheid. Ik werk met de geboortedatum (numerologie), de Lenormandkaarten van Piatnik en mijn eigen kaarten. Wat de aanleiding ook is om elkaar te ontmoeten maakt niet uit, ik geloof dat iedere persoon zichzelf het beste kent en vindt het bijzonder dat je mij toelaat in jouw (levens)verhaal zodat je weer verder kunt gaan op jouw weg met jouw talenten.

0909-8020 boxnummer 38 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 38 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Tineke
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Tineke: Zuivere en spontane Top  Helderziende'
Tineke is een spontaan medium die al je vragen over liefde, werk, zaken, relaties en familie kan beantwoorden. Tineke is boeddhist en heeft veel kennis uit het Verre Oosten waarmee ze je zal helpen en ondersteunen. Tineke geeft ook energetische healingsessies tijdens jullie gesprek. Tineke voelt waar je pijn hebt en kan het daarna wegnemen door magnetisme. Zij is iemand die naar je luistert en je advies kan geven met behulp van haar pendel. Bel Tineke ook voor spirituele hulp bij het begeleiden van overledenen naar het licht. Je geheimen zijn veilig bij haar, Tineke is een oprechte helderziende die er voor je is als je haar nodig hebt...

0909-8020 boxnummer 13 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 13 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Teruya
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Teruya: Een Boeddhistisch medium'
Heb je vragen over liefde, relatie, familie, gezin of zaken, dan kan Teruya je nieuwe inzichten geven.Teruya is een speciaal medium. Zij is Boeddistisch en kan met jou al de geheimen van het Verre Oosten delen. Teruya is de beste keus voor jou als je zoekt naar spirituele begeleiding en energetische healing. Tijdens het gesprek zal Teruya je een Oosterse energie behandeling geven waardoor je nieuwe krachten op doet en sterker en moediger je eigen verlichte pad verder zult bewandelen. Teruya zal haar pendel gebruiken bij het beantwoorden van je levensvragen. Kom tot rust en weer in je kracht door de wijze raad van Teruya.

0909-8020 boxnummer 30 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 30 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
  • Lees meer
 

Algemeen

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

0909 8020 80 cpm

In gesprek

Spiritueel keurmerk sinds 1980

Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is je garantie voor de beste kwaliteit.


  Beltegoed bestellen en bellen!

- 0909 nummers geblokkeerd?
- bellen vanuit het buitenland?
- koop hier je beltegoed: bestellen en bellen!

Klik hier om beltegoed te bestellen en te bellen


Welkom, 

Op deze website staat een overzicht van de spirituele specialisten die voor jou geselecteerd zijn. Allen helderziend, mediamiek of esoterisch getalenteerd. Ze maken gebruik van verschillende orakels zoals Tarot-, Lenormand- of Engelenkaarten. Sommigen hebben kennis van astrologie of leggen contact met gene zijde.

Rob van der Wilk's Paradidakt is een gevestigde naam in de spirituele en therapeutische wereld en bestaat al sinds 1980. Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is de je garantie voor de beste kwaliteit.

Bij Rob van der Wilk's Helderziendelijn bel je helemaal anoniem. De gesprekken worden niet opgenomen.

Je hoeft niet meer op zoek naar integere Helderziende Mediums,  je kunt ze vinden op de Helderziende Lijn.

Voor een betrouwbaar antwoord op levensvragen, spiritueel advies of een luisterend oor, kun je bij deze spirituele specialisten terecht.
 
 Rob van der Wilk's
Helderziende Lijn
Direct contact met de betrouwbaarste Mediums!

NL:0909-8020
BE:0904-88326


Foto reading   

Nieuwe service van onze consulenten om uw consult meer mediamieke diepgang te geven. Mail voordat u uw telefonische consult  begint een foto door van u zelf of van degene waar uw vraag over gaat.   

Klik op de link 'fotoreading' die staat onder de foto van uw consulent en mail de foto gegarandeerd anoniem door.


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,