Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,
kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,
Voorspellingen, Online kaartleggen, Betrouwbaar medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Hoofdpagina

Nostradamus over WOII:

De occulte Nazi's


Centurie 3
Kwatrijn 35:

'Uit het diepste van het westen van Europa
Zal uit arme lieden een jong kind geboren worden,
Die door zijn taal een grote troep zal bekoren.
Zijn faam zal nog meer groeien in het Oostelijk rijk.'


(Nostradamus voorspelt de geboorte van Adolf Hitler)

 

Rob van der Wilk + Nostradamus? Wilt u meer weten over hoe en waarom Rob van der Wilk contact heeft met de Ziel van Nostradamus klik dan hier om het artikel: 'Rob van der Wilk + Nostradamus?' te lezen...

Nostradamus in gesprek met de koning van Frankrijk:

'In de moderne tijd zal men de oorlog niet schuwen. Landsconflicten blijven hun bloedige tol van miljoenen mensenlevens opeisen. Alles wat ik in mijn profetische visioenen waarneem wijst erop dat de oorlogszucht en dictaturen zullen toenemen. Is er in de toekomst dan niemand meer die in vrede wil leven? Het zal in de twintigste eeuw zijn dat een heidense sekte van ongelovigen een overstroming van helse pijn en onmenselijk leed zal veroorzaken.
Arius uit Alexandrië, een verguisde priester uit de vierde eeuw, zal uit de hel herrijzen. Hij die het bestaan van Godszoon loochende zal aan de zijde van een valse messias de Germanen omvormen tot het Arianisme, waarna de valse messias de macht overneemt en zich boven alle regels, wetten en regeringen verheft. Koninkrijken zullen hun kracht verliezen en nieuwe wetten worden aangekondigd.

                                                                                           Arius uit Alexandrië

Zo zie ik, dat er tegen het eind van de negentiende eeuw uit arme lieden in Oostenrijk een kind wordt geboren die de naam Adolf draagt. Hij komt vanaf de Donau en de Boheemse grens. Hij zal in het begin van de twintigste eeuw naar Duitland gaan en leider van de Germaanse sekte zijn en als vele veroveraars een vreemde onder zijn gelijken zijn. Niemand zal in de moderne tijd zoveel gejuich krijgen als hij. Niemand zal zoveel haat, angst, pijn en onmenselijk leed veroorzaken als hij. Hij is de valse Messias, de duivel op aarde. Hij is de tweede antichrist die hel en verdoemenis over de mensen zal brengen. Twaalf jaar zal hij de macht beheersen en zes jaar zal hij oorlog voeren. Vijftig miljoen mensen zullen door zijn wil een verschrikkelijke dood sterven. Meer dan zes miljoen joodse mensen zullen in Europa door zijn wil om het leven worden gebracht op een wijze zoals het daarvoor en daarna nooit meer zal gebeuren. De Valse Messias zal van demonische oorsprong zijn en zal zo’n kracht uitstralen dat miljoenen zullen sidderen en miljoenen zullen jubelen. Hij zal de personificatie van het vleesgeworden kwaad zijn. Hij zal met zijn wil en de macht van zijn taal een grote massa verleiden. Hoewel hij niets te bieden heeft, zal de massa hem geven wat hij wil. Hij zelf is zijn leermeester en schepper van een heidense religie; het nationaal socialisme en zal zijn voorganger in het kwaad overtreffen. Het zwaardgekletter zal sterven in donderend geweld. De kleur van menselijk bloed zal zich vermengen met zwart, wit en rood. Het gehaakte kruis zal zichtbaar zijn op het land, op het water en in de lucht. Hij is de keizer van alle revoluties en bezit het meedogenloze instinct om verborgen krachten op te roepen. Hij, die met niets kwam, zal met niets ten onder gaan. Hij zal proberen een sinistere wereldorde op te bouwen. Dat geleid zal worden door een nieuw godenras van arische supermensen, die een schrikbewind zullen voeren zoals er daarvoor nog nooit heeft bestaan. De Germaanse Sekte zal gedomineerd worden door mensen met blonde haren en blauwe ogen. Zij maken zich klaar voor de bloedige strijd tegen minderwaardige volken, ten behoeve van de uitroeiing van de dierlijke mens en de ontwikkeling van de hogere arische mens. ‘Offer de kinderen der boze geesten om het arische ideaal te verwezenlijken’ zal de valse messias prediken. De Heidense sekte zal vreemde geesten aanroepen waarvan zij zullen denken dat ze al jaren in Europa sluimeren. Hun religie is gebaseerd op een oude Germaanse leer, de bloedige strijd tussen Goed en Kwaad die wordt geregeerd door gekken en moordenaars.'

Hitler als de heilige ridder Lohengrin;
Hitler in zijn rol als valse messias
(Een in beslag genomen Duits schilderij
door de Amerikaanse soldaten na de bevrijding)


De Speer van het Lot

De Heilige Lans in Wenen is een van de relieken waarvan gedacht werd dat het de lans van Longinus zou kunnen zijn, de soldaat die de zijde van Jezus doorboorde toen die was gestorven aan het kruis.

De speer, die tegenwoordig in de Schatkamer in de Hofburg (Wenen) bij de regalia van de Habsburgse dubbelmonarchie wordt bewaard, bestaat uit verschillende lagen en elementen waarvan de basis een van de spijkers waarmee Christus aan het kruis werd genageld zou zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de spijker uit het juiste tijdperk stamt en dus in ieder geval authentiek zou kunnen zijn.

Om de spijker heen zijn elementen van latere tijden toegevoegd. Op de speer bevindt zich een inscriptie, waaruit blijkt erop dat hij van Mauritius is. Deze inscriptie heeft een ander licht op de zaak geworpen. Een verklaring zou kunnen zijn dat het hier om reliekenverwisseling gaat. De lans zou een authentiek reliek zijn, maar van een andere heilige: Mauritius van Agaunum, een soldaat in het Thebaanse Legioen (dit was een grote groep soldaten die zich tot het christendom bekeerde ten tijde van de vervolging door de Romeinen, en allemaal de marteldood vonden). De lans zou dan later met opzet of per ongeluk tot Longinuslans gepromoveerd zijn.
 
In de vroege middeleeuwen was de heilige lans een attribuut van de koningen van Italië. Toen Rudolf II van Bourgondië in 926 werd afgezet als koning van Italië, nam hij de heilige lans mee en schonk die aan Hendrik de Vogelaar. Sindsdien was de heilige lans een van de belangrijke symbolen van de Duitse koningen en keizers.
Karel V is in het bezit geweest van de speer tijdens het bouwen van zijn imperium.

Adolf Hitler had de Heilige Speer tijdens de Tweede Wereldoorlog en zou naar zeggen een uur nadat hij hem kwijtraakte (aan de Amerikanen) de oorlog hebben verloren.


(Bron informatie en afbeelding over de Heilige Lans: www.wikipedia.com)

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!

 

Nostradamus spreekt:

'Zij zullen het dak van de wereld afzoeken naar hogepriesters die hun voorvaders zouden zijn. Het geloof in die voorvaderen zal de basis voor hun heidense religie worden. De vreselijke sekte zal gaan heersen over Europa met de valse messias als hogepriester. De hogepriester zal geleid worden door zijn overtuiging dat het zuivere, Germaanse bloed besmet is door minderwaardige volken en rassen. Deze volken en rassen zullen systematisch door zijn wil worden uitgeroeid, waardoor het zuivere bloed zal zegenvieren en het arische ras zal overheersen in Europa en de gehele wereld.
 
National Geographic Channel: Hitler's bovennatuurlijk greep naar de macht

De hogepriester zal de bestaande religies willen uitschakelen en zal hierin worden bijgestaan door magiërs, occultisten en astrologen die zijn heidense strategie te bepalen. Hij is de meester van het occultisme en de architect van de nieuwe sekte. Aan de basis van zijn heidense religie ligt een oude legende, die spreekt over een verloren continent in de Noord-Atlantische oceaan;
 

Atlantis

In dit verloren rijk leefde een ras van mensen dat gelijk aan de goden was, maar vervallen was tot het kwaad. De almachtige God spoelde met een krachtige vloedgolf het tot kwaad vervallen Atlantis van de aarde. Maar voordat God het vervallen volk had vernietigd, ontsnapten de hogepriesters van Altantis. Zij vluchtten naar Azië en verborgen zich in het hooggebergte waarna zij hun bovennatuurlijke krachten verloren door zich te mengen met sterfelijke zielen. Uiteindelijk trokken ze naar Noord -Europa. De hogepriesters van het verzonken Atlantis waren van het zuiverste ras, van het zuiverste bloed en de voorvaderen van alle Europese volken.'

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!

 

Atlantis volgens Plato

De Griekse filosoof Plato (427-347 voor Christus) was de eerste die over Atlantis schreef. In een van zijn dialogen vertelt het personage Critias dat zijn grootvader het verhaal over Atlantis rechtstreeks van de grote Solon (638 – 558 V.C.) vernomen zou hebben. Hoe het land eruit zag, is door Plato bij monde van deze Critias in detail beschreven. Onder andere was er op het eiland een tempel gewijd aan de god Poseidon, de god van de zee. Het eiland Atlantis lag buiten de Middellandse Zee, dus nog verder dan de "Zuilen van Herakles" (de straat van Gibraltar).


Volgens Plato's dialoog verdween het rijk ongeveer 9500 voor Christus door een wereldwijde catastrofe, een soort zondvloed, waardoor ieder spoor van het land werd weggewist. Het verhaal van Critias gaat dus uit van een mondelinge overlevering van meer dan 9000 jaar. Desondanks werd en wordt vaak verondersteld dat het rijk werkelijk bestaan heeft.

Plato's beschrijving van een mythisch eiland komt over de hele wereld in vele verhalen voor, in de vorm van een aards paradijs, dat ten ondergaat aan natuurrampen, zoals aardbevingen of vloedgolven. Sommigen denken dat Plato geïnspireerd was door de vulkanische gebeurtenissen op het eiland Santorini.

In zijn 'Timaeus' en vooral in 'Critias' vertelt Plato uitgebreid over een eiland, "groter dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar", waarvan de bevolking in overvloed en weelde leefde, zo'n 11.000 jaar geleden. Tijdens een bezoek aan Egypte zou Solon in de stad Saïs een priester ontmoet hebben. Die vertelde hem uitvoerig over de overwinning van de Grieken op "een machtig leger dat, vanuit een ver punt in de Atlantische Oceaan, oprukte om Europa te veroveren. De indringers kwamen van een eiland Atlantis, buiten de Zuilen van Hercules (de huidige straat van Gibraltar)".

In de onvoltooide dialoog "Critias" geeft Plato een zeer gedetailleerde beschrijving van het centrum van het machtige Atlantis-rijk. Omstreeks 9.500 voor Christus verdween het door een wereldwijde catastrofe naar de bodem van de zee en wiste daarmee haast ieder spoor van zijn bestaan uit: "De oude hoofdstad was rijk aan natuurlijke bronnen en er was voedsel in overvloed. Hoge bergen boden beschutting tegen de noordenwind en over de weiden zwierven dieren zoals olifanten en paarden, die dronken uit meren en rivieren. Er regeerden 10 koningen over dit paradijselijke eiland en de bewoners leefden er in volmaakte harmonie".

Volgens Plato was de oude hoofdstad van Atlantis een streng geometrisch uitgebouwd systeem van concentrische cirkels met om beurten een ommuurd eiland en een kanaal, met een totale doorsnede van 22,5 km. Op het cirkelvormige centrale eiland waren er sportterreinen, het koninklijk paleis en een tempel, toegewijd aan de zeegod Poseidon, beschermgod van de stad. Het hoofdeiland werd helemaal ingesloten door een cirkelvormig 183 meter breed kanaal. Daarrond was opnieuw een ringvormig eiland, 365 meter breed, met een paardenrenbaan, een kazerne en een grote binnenhaven. Het was gescheiden door een even breed kanaal van de derde buitenste landring. Aan één kant liep een kanaal rechtstreeks van de zee doorheen dit geometrische complex tot een binnenhaven in het centrum.

(Bron informatie Atlantis volgens Plato: www.wikipedia.com)
 

 


Reconstructie tekening van de hoofdstad van Atlantis zoals het beschreven is
door de legendarische wijsgeer Plato
(Bron afbeelding: www.kunststad.nl)

Nostradamus spreekt:

'De hoge priester van de heidense religie zal ervan overtuigd zijn dat de godenzonen van het verzonken Atlantis de voorvaderen van het Duitse volk zijn en wil het ras van godenzonen in zijn volle kracht herstellen door een nieuw, veredeld superras te creëren met als doel de komst van de godenzonen.De Atlantische Godenzoon werd gebruikt als Duits ideaal


Hij zal in het openbaar spreken zoals er daarvoor nog nooit gesproken is. Alle kracht zal opgeslagen liggen in de nieuwe soort, die de moderne mens oneindig zal overtreffen. Zijn doel is het Germaanse bloed zuiveren van minderwaardig bloed. Alles zal moeten wijken om hun magische krachten terug te vinden en hun oorspronkelijke identiteit als godenzonen te herkrijgen.Atlantis zichtbaar op Google Earth?
 

Voor de voortplanting van de godenzonen zal de hogepriester de sterkste mannen van Duitsland selecteren. Zij zullen groot en gespierd zijn, met blond haar en blauwe ogen. Het nieuwe Germaanse ras zal gedisciplineerd denken en handelen en moeten voortkomen uit Germaanse voorouders. Hij wil goed gebouwde soldaten om goedgebouwde soldaten voort te brengen. De door hem gekozen voortplantingsgroep zal de fontein van het leven bevloeien en zal uit miljoenen goedgebouwde soldaten bestaan. Zijn volgelingen zullen er van overtuigd zijn dat hun hogepriester de messias is, hun verlosser en bevrijder. Hij zal prediken dat het Germaanse ras veel heeft te vrezen van donkere volken, met name het Joodse volk. Hij zal spreken dat het Joodse volk de ontwikkeling van het Germaanse ras zal verhinderen en meer dan zes miljoen Joodse mensen zullen door zijn wil op een verschrikkelijke wijze om het leven worden gebracht. Hij zal de basis leggen voor het nieuwe geloof, de religie van het bloed. Het zuivere bloed zal de Germaanse rassen met elkaar verbinden. Door bloed bent gij verbonden door de eeuwen, het bloed van een volk is de ziel van het ras. Bloed is de drager van de ziel die zowel het fysieke als het spirituele leven met zich meedraagt. De ziel van het volk zal worden beschermd door het bloed, daarom zal het bloed gezuiverd en beschermd worden. Hij zal alle verborgen kennis, het demonische en het goddelijke gebruiken voor zijn heidense religie. Het gehaakte kruis zal zijn symbool zijn en overal waar men zal kijken zal het gezien worden. Het symbool staat voor de hamer van Thor, de Germaanse god van de donder, voor de oude Germanen symboliseerde het gehaakte, draaiende kruis de kracht en energie van de poolzon die door het oude Germaanse volk werd aanbeden als brenger van geluk. Door de draaiende beweging van het gehaakte, vuren kruis komt de oerstof vrij met als doel herschepping van de wereld. Dit is het tijdperk waarin het verborgen kwaad zal zegenvieren, het tijdperk waarin de dood zal heersen. Hij is het krachtige, levende symbool van het Duitse volk. Hij draagt de betekenis van een religieuze gelijk de gezalfde; de messias. Zijn heidense religie draagt de naam; het nationaal socialisme en miljoenen van zijn volgelingen zijn bereid om voor het nationaal socialisme te sterven. De hogepriester zal voor zijn volgelingen God op aarde zelf zijn en leven en sterven voor hem. Hij is hun heer. Er zal hem maar één ding in de weg staan en dat is het bestaan van niet-Germaanse volkeren die door zijn overheersende wil systematisch zullen worden vermoord of tot slavernij verbannen. De hogepriester zal prediken aan zijn volgelingen:”Wij zullen een moeilijke en meedogenloze beslissing moeten nemen. Barbaarse maatregelen voor degenen die getroffen worden maar een zegen voor hun medemensen en hun nageslacht zijn. Wij zullen een eeuw lijden maar zullen voor duizend jaar verlost zijn. Er zal een minderheid worden geofferd voor de meerderheid in geluk.”
 Odin

Odin in Richard Wagner's Ring Opera
(Bron afbeelding: www.soldiersofthequeen.com)

De oude Germaanse Oppergod Odin liet een magisch geschenk aan de mensheid na die de hogepriester naar zijn willekeur zal misbruiken om zijn volgelingen te behagen; Het Germaanse alfabet, de Runen. Magische tekens en symbolen die in steen gegrift staan. Elke rune bezit een magische kracht en betekenis. De runen kwamen voor op oude Germaanse schepen, schilden en speren. Zij symboliseerde de kracht van de overwinning. De runen werden door de Germaanse volken gebruikt voor het voorspellen van de toekomst en het oproepen van magische krachten/geesten. De krachtige runen zullen alom te zien zijn in het heidense eliteleger van de hogepriester.

'Wilde beesten, verwilderd door honger, zullen over de rivieren zwemmen
De meeste zullen tegen Hister (Hitler/de Donau)zijn
In/Met ijzeren kooien zal de grote verbannen worden
Terwijl het Germaanse kind toekijkt.'
 

DE TOEKOMST

“Ja, ja meneer Nostradamus, als ik uw waarheid moet geloven verlies ik de moed. Dan is alles wat vandaag belangrijk is ondergeschikt aan de wreedheid die de toekomst herbergt. Wat moet ik doen meneer, wat moet ik doen om dit te voorkomen? Ik ben koning meneer, koning van Frankrijk. Mijn macht en invloed reiken ver, heel ver maar niet ver genoeg om het toekomstig lot van Frankrijk en Europa te veranderen. Wat is dit toch meneer Nostradamus, dat weten onvoldoende is om te kunnen handelen? Ervan uitgaande dat uw zienersgave u door God zelf is gegeven ben ik bereid uw waarheid te geloven en ben ik bang meneer. Uw koning is bang voor de toekomst. Ik voel de onrust in mijn lichaam. Als u de waarheid spreekt, meneer Nostradamus, wat zal er dan gebeuren met de mensheid? Ik voel mijn macht als koning van Frankrijk. Eén woord van mij heeft grote gevolgen maar nu, na met een mengeling van verwondering en verbijstering naar u geluisterd te hebben, voel ik machteloosheid, verdriet en angst. Alsof alles wat nu is en waar ik verantwoording voor draag, niets waard is. Alsof het niets betekent omdat in het beeld van de toekomst alle hedendaagse normen en waarden geen enkel belang meer vertegenwoordigen. Meneer Nostradamus, is er iets dat uw koning kan doen? Is er íets meneer?” “Sire, ik begrijp uw emotie, die ik met uw deel. Het is niet voor niets dat ik mijn profetische visioenen versluierd heb weergegeven in mijn centurien. Het is verwarrend sire, om de wreedheid van de toekomst te kennen. Berust Sire. Berust en doe uw plicht als koning van Frankrijk zoals die nu, op dit moment van u wordt verwacht. De moderne tijd zal nog zóveel slachtoffers vragen maar ook verandering en vernieuwing brengen. Zo heb ik gezien, sire dat de mensen in de moderne tijd over mogelijkheden beschikken die in hun tijd vanzelfsprekend zal zijn maar in onze tijd onvoorstelbaar zijn. De visioenen die ik heb gehad zijn dan ook niet uit de verbeeldingskracht voortgekomen maar uit de verre toekomst. De mensheid heeft de mogelijkheid ontwikkeld om zich met voertuigen te verplaatsen zonder dat het aangedreven zal worden door wind of door paarden. Het paard, dat in deze tijd onontbeerlijk is voor vervoer, zal in de twintigste eeuw vervangen worden door zichzelf voortbewegende voertuigen. De moderne mens zal het intellect hebben om verschillende delen in overeenstemming met elkaar in werking te brengen. Bijvoorbeeld, sire, een wiel zal door deze samenwerkende delen in een draaiende beweging worden gebracht zonder dat er mensen of dieren zijn om deze kracht aan te drijven. Deze mechanische ontwikkeling zal steeds meer verfijnde vormen aannemen en de moderne mens steeds meer mogelijkheden bieden waardoor het mogelijk zal worden dat de mensen zich door middel van in werking zettende mechanisme’s zonder lichamelijke inspanning van het ene punt naar het andere punt te kunnen verplaatsen. Men zal het reizen wat nu met paard, wagen en koets gebeurt op eenvoudige wijze zelf kunnen aandrijven. Deze mechanische ontwikkeling zal gebruikt worden voor vervoer over de grond, op het water en door de lucht. De moderne mens zal de intelligentie hebben ontwikkeld om te kunnen rijden zonder paard, te kunnen varen zonder wind en te kunnen vliegen zoals een vogel. Daarnaast zal de moderne mens het donker kunnen verlichten zonder het branden van kaarsen. Een bijzondere ontwikkeling die de mensheid veel vreugde zal brengen. Het natuurlijke verschil tussen dag, avond en nacht zal blijven bestaan maar zij zullen door een kakofonie van warm, kleurrijk licht verrijkt worden waardoor het leven van de avond en nacht, in de steden en de dorpen een feestelijke warmte krijgt. De mensheid in de twintigste eeuw kan met zijn nieuwe ontwikkelingen in geluk leven. Maar, helaas, het tegendeel is waar. Zij zullen hun mogelijkheden, die bedoeld zijn voor gemak enplezier, verder ontwikkelen en misbruiken voor verschrikkelijke oorlogsvoering, die over de gehele aarde plaats zal vinden. Op het land, de zee en in de lucht. De wereld zal trillen van geweld. Het bulderend geweld zal door heel de verschrikkelijke twintigste eeuw zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn. De vernietigende kracht die de moderne mens op weet te wekken zal de aarde doen scheuren en de wereldzeeën doen overstromen. De derde antichrist zal in Europa afdalen met een zo grote en ontelbare menigte, dat de heilige geest van woonplaats doet veranderen. Er zal een vreselijke pest uitbreken die zo hevig is, dat tweederde van de wereldbevolking eraan ten onder zal gaan. Het zal zich in Europa uitbreiden nadat één derde uit Afrika is verwijderd. Er zal zoveel onheil worden bedreven dat een groot gedeelte van de wereld gebroken en verwoest zal zijn. Nadat deze tijd geduurd heeft is men toegekomen aan
vernieuwing...'

 


''Er zal grote vrede en eendracht ontstaan tussen volken en landen die van elkaar gescheiden waren. En een gouden tijdvlak breekt aan.''
 

 

 

Rob van der Wilk,  1999

 

Episode uit: Nostradamus de Waarheid
- Rob van der Wilk - 1999

 
 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!
 


Copyright © Rob van der Wilk's Paradidakt

Het auteursrecht op de teksten en merknamen gebruikt in deze publicatie behoren toe aan: Rob van der Wilk's Paradidakt - En zijn auteursrechtelijk beschermd.

Uit deze publicatie mag niets vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, internet (World Wide Web), of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, electronisch, mechanisch of virtueel.


 

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!
 

 

Sequoia
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Sequoia: Een echte Original!'
Ik ben medium, shamaan en Indiaans astrologe.
Ik leg contact met overledenen en help met traumaverwerking(volwassenen en kinderen). Ook leg ik de Tarotkaarten om in je toekomst te kijken en kan ik adviseren op het gebied van kruiden. Je kunt mij ook bellen voor opsporingszaken. Ik spreek ook Engels en Duits.

Reacties
-''Ik belde op met een dilemma en ik hing op met vertrouwen.''

0909-8020 boxnummer 04 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 04 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Jay
Aanwezig

Consulent Paradidakt

Jay: betrouwbaar medium
Jay gebruikt haar helderziendheid en haar Lenormand kaarten om je vragen te beantwoorden. Je kunt aan Jay al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Tijdens jullie gesprek maakt Jay contact met je en helpt zij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Bel Jay ook voor energetische healing via de telefoon. Jay heeft altijd een luisterend oor en staat vanuit het licht voor je klaar. Jay geeft ook consulten in het Engels.

0909-8020 boxnummer 06 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 06 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Erika
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Erika: Liefdevol medium'
Erika is helderziend/invoelend medium en werkt zuiver vanuit het hart. Zij geeft je antwoorden waar je verder mee kunt. Haar specialiteiten zijn: relatie/liefde en levensproblemen. Erika gebruikt haar Tarot en Lenormand kaarten om je vragen te beantwoorden. Erika is een liefdevol medium dat altijd een antwoord heeft op je vragen. Erika is geboren met een helende gave, je kunt haar ook bellen voor een energetische healing door de telefoon. Je kunt aan Erika al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Je zult merken dat Erika vanuit haar stem al heel veel rust uitstraalt. Ze staat vanuit het licht voor jou klaar...

0909-8020 boxnummer 10 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 10 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Debby
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Debby: Een ervaren Helderziend astrologe!'
Met mijn paranormale kennis  kan ik je op op liefdesgebied, op karmisch gebied en in werk en zakenleven verder helpen. Ik maak gebruik van  astrologie, numerologie en kaartleggen. Mijn specialiteit is je inzicht geven in je doelen op aarde. Ik heb veel ervaring en ben astrologisch en psychologisch geschoold.

Reacties:
-'' Debby heeft voor mij nieuwe deuren geopend!''

0909-8020 boxnummer 16 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 16 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Poema Navajo
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Poema Navajo: Een ervaren Top Consulente!'
Ik ben helderziend medium, en Indiaans astrologe.
Je kunt mij al je vragen stellen, geen vraag is mij te veel.
Ik leg de Tarot om in je toekomst te kijken en leg contact met overledenen dierbaren. Ik kan je helpen met het verwerken van je verleden. Je kunt mij ook bellen voor opsporingszaken. Ik kan je adviseren op het gebied van kruiden en shamanisme. Ik ben vaak online en heb altijd een luisterend oor.

0909-8020 boxnummer 20 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 20 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Virgin
Aanwezig

Consulent Paradidakt

‘Virgin: Kristalhelder medium’
Virgin is een helderziend en heldervoelend medium. Zij beantwoordt je vragen met haar tarot kaarten, numerologie en astrologisch inzicht. Heb je vragen over liefde, relatie, werk, financiën, familie of verwerking, Virgin kan je de juiste antwoorden en inzichten geven. Geen vraag is Virgin te veel en ze is er voor jou als het nodig is. Je zult merken dat Virgin vanuit haar stem al veel rust uitstraalt. Virgin staat vanuit het licht voor je klaar...

0909-8020 boxnummer 25 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 25 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Bram
Aanwezig

Consulent Paradidakt

Bram: Top Medium
Bram is een heldervoelend top medium. Je kunt Bram al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Hij kan je helpen bij rouwverwerking, healings via de telefoon en spirituele begeleiding. Om je te helpen gebruikt hij zijn helderziendheid, zijn Tarot kaarten en zijn Engelen Kaarten. Bram weet ook veel over Engelen en Tweelingzielen. Bram staat vanuit het licht voor je klaar.

0909-8020 boxnummer 33 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 33 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
 

Algemeen

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

0909 8020 80 cpm
Spiritueel keurmerk sinds 1980

Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is je garantie voor de beste kwaliteit.


  Beltegoed bestellen en bellen!

- 0909 nummers geblokkeerd?
- bellen vanuit het buitenland?
- koop hier je beltegoed: bestellen en bellen!

Klik hier om beltegoed te bestellen en te bellen


Welkom, 

Op deze website staat een overzicht van de spirituele specialisten die voor jou geselecteerd zijn. Allen helderziend, mediamiek of esoterisch getalenteerd. Ze maken gebruik van verschillende orakels zoals Tarot-, Lenormand- of Engelenkaarten. Sommigen hebben kennis van astrologie of leggen contact met gene zijde.

Rob van der Wilk's Paradidakt is een gevestigde naam in de spirituele en therapeutische wereld en bestaat al sinds 1980. Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is de je garantie voor de beste kwaliteit.

Bij Rob van der Wilk's Helderziendelijn bel je helemaal anoniem. De gesprekken worden niet opgenomen.

Je hoeft niet meer op zoek naar integere Helderziende Mediums,  je kunt ze vinden op de Helderziende Lijn.

Voor een betrouwbaar antwoord op levensvragen, spiritueel advies of een luisterend oor, kun je bij deze spirituele specialisten terecht.
 
 Rob van der Wilk's
Helderziende Lijn
Direct contact met de betrouwbaarste Mediums!

NL:0909-8020
BE:0904-88326


Foto reading   

Nieuwe service van onze consulenten om uw consult meer mediamieke diepgang te geven. Mail voordat u uw telefonische consult  begint een foto door van u zelf of van degene waar uw vraag over gaat.   

Klik op de link 'fotoreading' die staat onder de foto van uw consulent en mail de foto gegarandeerd anoniem door.


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,