Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,
kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,
Voorspellingen, Online kaartleggen, Betrouwbaar medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Hoofdpagina

Reïncarnatie  

 

Een prachtig verhaal over Wim die inzicht kreeg in zijn vorig leven en de gelukkigste man op aarde werd.

‘Mijn vrouw’, zei Karl moeizaam,’mijn vrouw en kinderen...’

 
Korte verhalen uit de praktijk uit de bundel ‘Je hoeft niet bang te zijn’ van Master therapeut Rob van der Wilk.

 


 

Wim was een goed geklede, nette vent van zevenentwintig jaar. Zo op het eerste gezicht een onberispelijke man waar weinig op aan was te merken. Hij was niet getrouwd maar woonde al vier jaar samen met een vriendin waar hij veel van hield. Zij bewoonden samen een mooie flat en genoten van de goede dingen va het leven.  Wim was goed geschoold, had een goede baan en lieve ouders. Wim had gewoon een goed leven, maar zat toch tegenover mij, aan mijn bureau. Nadat hij zich had voorgesteld, bespraken wij zijn serieuze en voorspoedige leefwijze. Ik liet Wim rustig zijn verhaal doen tot het moment dat hij zelf zover was gekomen dat hij kon vertellen wat er nou werkelijk met hem aan de hand was. Plotseling draaide hij om als een blad aan een boom. ‘Je moet me helpen,’ zei hij, ‘ik zit in de problemen en begrijp er werkelijk niets van. Ik voel me schuldig over alles wat ik doe, ik begrijp er niets meer van. Het ellendigste is dat ik me steeds rotter ga voelen. Ik zit maar te chagrijnen thuis, ik nerveus en opvliegerig. Ik maak me op een verdeerde manier druk om de kleinste dingen. Daar voel ik me dan weer extra schuldig over. Ik snap niets meer van mezelf, ik word er gek van en op mijn werk gaat het ook niet goed. Ook daar doe ik stekelig en vervelend tegen mijn collega’s.’Plotseling breekt Wim in snikken uit. ‘sorry, Rob,’zegt hij, de tranen uit zijn gezicht vegend. Ik geef hem een tissue die ik uit gewoonte binnen handbereik heb staan. ‘Sorry, maar ik begrijp er niets meer van,’zegt Wim, zich een beetje schamend voor zijn tranen. ‘Alles in mijn leven is redelijk tot goed te noemen, maar ik voel me steeds rotter. Ik zal het maar ik eerlijk tegen je zeggen; ik ben gewoon bang. Ik weet niet waarvoor ik bang ben. Ik ben geloof ik bang voor mezelf. Maar, hoe kan je nou bang zijn voor jezelf? Ik kan ook bijna niet meer slapen. Als ik ’s morgens opsta ben ik gebroken. ‘
 

Verbijsterende reportage over een jongetje en zijn vorig leven


Ik analyseer het levensverhaal van Wim maar kan geen aanwijsbare oorzaak vinden voor zijn innerlijke onrust in schuldgevoelens. Ik concludeer dat zijn angst en schuldgevoelens te maken kunnen hebben met een vorig leven van hem. Ik stel voor om hem op die wijze te behandelen. Wim stemt daar in toe en zegt:’Ik had al zoiets verwacht, maar ik weet niet of dat bij mij lukt. Ik geloof niet zo in die dingen.’ Ik leg hem nogmaals uit dat zijn dagelijkse onrust verband kan houden met een moeilijke situatie die in een eerder leven van hem heeft plaatsgevonden. Vinden wij die situatie terug, dan bestaat de mogelijkheid om de belastende, emotionele gevoelens, die op dit moment door Wim gevoeld worden, te verbinden met ‘vroeger tijd’. Dan kun je het loslaten. Wij maken een volgende afspraak. Wim is er klaar voor. Ik breng hem in hypnose en geef hem enkele suggesties die hem kunnen helpen om in gevoel en gedachten terug te keren naar een andere tijd. Naar een andere plaats. Naar een eerder leven. Ik laat hem volkomen vrij in zijn belevingswereld en vraag hem waar hij zich op dit moment bevindt. ‘Ik ben in een mooi, 18e eeuws huis, ik heet Karl.’
 

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!

 

Karl


Karl is een rijke koopman, woont in een prachtig huis, is getrouwd en heeft twee kinderen: één van acht en één van twaalf jaar. Twee dochters waar hij zich vreselijk aan ergert. Natuurlijk had hij twee zonen willen hebben. Er woont nog iemand bij hem in huis; zijn moeder en Karl vond haar lastig. Zijn vader was al lang geleden gestorven. Karl miste zijn vader wel maar probeerde zo min mogelijk aan hem te denken. Karl had wel wat anders aan zijn hoofd. Hij was tevreden over zichzelf, zijn wijze van leven en handelen. Karl deed goede zaken, verdiende veel geld en er was niemand die hem in de weg stond. Alle notabelen in de stad waren op zijn hand.Voor zijn zakenrelaties was niets hem te veel. Zij werden door Karl overladen met dure banketten, die hij regelmatig

 

voor hen organiseerde. Hij deelde dan dure cadeau’s uit aan zijn gasten, prachtige kostbare stoffen en heerlijke kruiden en specerijen die zijn schepen van overzee voor hem meebrachten. Karl was een machtige en invloedrijke koopman die leefde voor zijn werk Zijn moeder, vrouw en twee dochters lieten hem volkomen onverschillig. Het ontbrak hen aan niets, geld en mooie kleren waren er in overvloed. Verder wilde hij weinig met ze te maken hebben. Karl was een egoïstische man die uitsluitend aan zichzelf acht en de belangen die hij vertegenwoordigde.Vanzelfsprekend was hij verantwoordelijk voor het lot van menig burger, die door zijn slimheid en sluwheid hun karig brood verdienden. Als zijn arbeiders door een ziekte of ongeval getroffen werden, dan was dat jammer voor hen. Er werd geen loon uitbetaald als er niet voor gewerkt was. Karl was hard. Hij ging over lijken, zijn arbeiders vreesden hem. Er was niemand ie zich er aan stoorde als een arbeider door ziekte of ongeval zijn werk niet meer kon doen. Het gevolg was vaak, dat het gezin van de tragisch getroffen arbeider crepeerde van honger. Karl verwaardigde zich niet om zich met zijn arbeiders te bemoeien, daar had hij zo zijn mensen voor. Het interesseerde hem niet, hij had wel iets anders aan zijn hoofd. Karl leefde voor zichzelf en dat wat zijn persoon vertegenwoordigde.
 

Karl leefde voor zichzelf...
 

Tot het moment dat Karl pijn in zijn onderbuik kreeg. Karl liet de beste geneesheren bij zich komen. De geneesheren stelden vast dat Karl leed aan een ernstige darmontsteking. Karl kreeg van hen een dieet. Voor een moment trad er verlichting op. De buikpijn verminderde en Karl ging weer naar zijn werk. Maar, de pijnen keerden terug als nooit tevoren. Hij kon niets meer verdragen. De geneesheren staken de koppen bij elkaar en dachten er ernstig over na om hem te opereren en de ontstoken darm te verwijderen. Omdat Karl daar niets van wilde weten, kwamen zij met een pijnverdovend medicijn aan, Laudenum, een mengsel van opium en brandewijn. De pijn in zijn lichaam werd verdoofd maar de ziekte woekerde door. Hoeveel hij ook van het medicijn innam, hij genas niet. Zijn gevoels- en gedachteleven vertroebelden en de gedachte dat hij zou sterven kwelde hem dagelijks. Hij was boos op iedereen die gewoon kon eten en drinken. Hij was boos op zijn moeder die dagelijks aan zijn ziekbed kwam kijken hoe het met hem ging. De geneesheren, die zich over zijn ziektebeeld bekommerden hadden geen andere keus dan Karl te vertellen dat hij zich moest voorbereiden om te sterven. Zijn lichaam teerde weg. De haat die in hem woedde veranderde in angst om te sterven. Karl wilde niemand meer om zijn ziekbed heen hebben. Hij stuurde alles en iedereen de kamer uit waarin hij lag, zijn ziekbed was zijn sterfbed geworden. Zijn familie, vrouw en kinderen, de geneesheren en meerdere notabelen, waar hij altijd goede zaken mee had gedaan, zaten in de kamer naast hem. Karl wilde niemand meer zien en dacht na over de naderende dood. Tot hij een lichtschijnsel in zijn sterfkamer waarnam. Een lichtschijnsel waar de weinige aandacht die hij nog had, naar toe werd getrokken. Er brandde alleen wat kaarsen in zijn kamer maar daar kwam dat licht niet vandaan. Het was een zuiver beeld van licht, vlak vóór zijn sterfbed. Het lichtschijnsel was prachtig. Zoiets moois had hij nog nooit gezien. Tot zijn grote verbazing voelde hij zich beter dan ooit tevoren en probeerde zijn lichaam te bewegen, het lukte niet. De pijn in zijn zieke lichaam was weg en de angst om te sterven verdwenen. Het prachtige licht veranderde en nam de vorm van zijn overleden vader aan. ‘Vader,’zei Karl, ‘wat doe jij hier?’’Ik kom je halen jongen, als je tenminste de moeite neemt naar mij te luisteren,’sprak de geest van zijn vader. ‘Hoe kan het dat jij mij komt halen?’, vroeg hij aan zijn overleden vader, die hem toelachte. ‘Je bent aan het sterven, en je dacht toch niet dat het dan afgelopen was?’ “Hoe bedoel je, als je dood gaat, is het toch afgelopen met je? Dan is er toch niets meer?’ vroeg Karl. De verlichte geest van zijn vader kwam naar hem toe en streelde het stervende lichaam van zijn kind. ‘Je mag zelf kiezen wat je wilt zijn, zoon’, sprak zijn vader. ‘Of je sterft zoals je de afgelopen jaren hebt geleefd: alleen en zelfzuchtig, in spanning, pijn en angst voor de dood. Of, je toont oprecht berouw voor de daden die je tijdens jouw leven verricht hebt en sterft een zachte dood.’Karl schoot in de lach. ‘Dat is toch niet zo moeilijk vader, ik kies natuurlijk voor het laatste. Vader’, vroeg hij, ‘blijf je dan bij me, als ik dood ben?’ ‘Natuurlijk blijf ik bij je. Maar, je begrijpt niet precies wat ik bedoel, ‘sprak de geest van zijn vader.’Ik heb het over oprecht berouw. Weet je wel wat dat betekent?’ ’Nee, dat weet ik niet. IK ben zo bang vader, Zo bang dat ik een heleboel dingen in mijn leven niet begrepen heb.’ ‘Jongen, luister naar me’, zei zijn vader, ‘laat je vrouw en je kinderen binnenkomen. Sluit ze in je hart en gebruik deze mogelijkheid om vrede met jezelf te sluiten.

 

Rob van der Wilk's Helderziende Lijn - Direct contact met de Zuiverste Mediums!

Bel: NL: 0909-8050  BE: 0903-40138
 

 

Een nieuwe kans
 ‘Mijn vrouw’, zei Karl moeizaam,’mijn vrouw en kinderen.’

 

Naast het sterfbed van Karl hing het schellenkoord waar hij zachtjes aan trok. De deur van zijn kamer ging open en één van de nog aanwezige geneesheren trad schoorvoetend de kamer binnen. ‘Mijn vrouw’, zei Karl moeizaam,’mijn vrouw en kinderen.’ Karl sloot voor de laatste maal zijn vrouw en kinderen in zijn armen. Allen huilden. Voor de laatste maal toonde hij oprecht berouw. ‘Vergeef me’, vroeg hij aan zijn vrouw, die meteen ‘ja’ knikte en zijn lichaam streelde. ‘Vergeef me’, vroeg hij aan zijn huilende dochtertjes. ‘Natuurlijk papa,’zeiden de kinderen, die vreselijk overstuur waren. ‘Vergeef me moeder,’zijn moeder knikte begrijpend en kuste het gekwelde gezicht van haar zoon. Karl kon nog met moeite spreken. Met een glimlach op zijn vermoeide gezicht vroeg hij aan zijn vrouw om de belangrijkste zakenlieden, die nog steeds in de andere kamer verbleven, te halen.
Karl vroeg aan hen of ze getuigen wilden zijn van zijn allerlaatste wil. Karl liet ze een document opstellen waarin hij een groot deel van zijn vermogen na liet aan het armenhuis. Tevens moest er een som geld geschonken worden aan de weduwen en wezen. Met zijn laatste lichaamskracht zette Karl zijn naam en zegel onder het document. Met een glimlach op zijn vermoeide gezicht gaf Karl de geest.
Daarna veranderde alles, er was geen pijn meer in zijn lichaam.
Hij kwam los van zijn zieke, dode lichaam. ‘Hoe kan dat nu?’ Dacht hij, terwijl hij van zijn sterfbed opstond en naar zijn vader toeliep. ‘Het is je gelukt, jongen’, sprak zijn vader. ‘Je hebt op het laatste moment van je leven berouw getoond, ik wist dat je het kon, nu is alles goed.’ Karl keek om zich heen en zag zijn vrouw en twee dochtertjes huilend bij zijn sterfbed zitten. ‘Waar is papa nu?”hoorde hij zijn jongste dochtertje nog vragen. ‘’ In de hemel kindje, jullie papa is nu in de hemel.’ Zijn vrouw deed met beide handen de ogen van het levenloze lichaam van Karl dicht. Zij legde de magere handen gevouwen op zijn borst. Iedereen die in de sterfkamer aanwezig was huilde van ontroering over de laatste moment uit het leven van Karl. Alle aanwezigen voelden de oprechte vraag om vergeving die Karl aan hen gesteld had. Karl stond wat beduusd naar het schouwspel te kijken. Hoewel hij en zijn vader in de kamer waren, konden de aanwezigen hen beiden niet waarnemen. Toen Karl het verdriet van zijn vrouw en kinderen zag, vroeg hij met een snik:’Wat nu vader, wat nu?” ‘ga je vrouw en kinderen maar gedag zeggen, je moet ze nu achterlaten jongen.’Hij ging naar zijn kinderen, deed zijn armen om hen heen, streelde ze en gaf hen een laatste zoen. Zijn dochtertjes hielden op met huilen en werden rustiger. Daarna ging hij naar zijn vrouw en moeder en nam voor de laatste maal afscheid van hen. ‘Vergeef me moeder’, zei hij nog. ‘Eens maak ik goed wat ik je onthouden heb.’ ‘Kom jongen,’sprak zijn vader. ‘we moeten verder. Het is tijd om te vergeten.’Vader en zoon keken nog eenmaal achterom. Beide zielen waren omgeven door de prachtigste kleuren en het warmste licht en verdwenen uit het zicht.

Beide zielen waren omgeven door de prachtigste kleuren en het warmste licht...

 

De oplossing

Huilend opende Wim zijn ogen. ‘Mijn vader, waar is mijn vader?’ vroeg hij aan mij. ‘Je vader is thuis Wim, bij je moeder. Wanneer ben je voor het laatst bij hen langs geweest?’ Vroeg ik hem. ‘Lang geleden,’ zei Wim, terwijl de tranen nog over zijn wangen rolden.’ ‘Ga maar naar ze toe, je hebt nog wat goed te maken met je moeder.’’Mijn vrouw, waar zijn mijn vrouw en kinderen?’zei Wim verward. ‘Je vrouw is thuis, Wim. Ga met haar trouwen,’ zei ik lachend, ‘dan incarneren je dochters als jullie kinderen krijgen.’

Wim was ontroerd door de ervaringen die hij had gehad tijdens de sessie. ‘Ik kan het maar niet geloven,’ zei hij ontdaan. Wim werd zich bewust van de kansen die hij kreeg. Het schuldgevoel, de onrust en de onverklaarbare angst werden door hem begrepen en namen zienderogen af. Alles wat hij in zijn vorige leven anderen onthouden had, kon hij nu goed maken. Iedereen was er: zijn vader en moeder, zijn toekomstige vrouw en dochters. Alles zou zich in een vernieuwde situatie herhalen. Er volgden nog enkele afspraken tussen Wim en mij. Tot het moment dat alles duidelijk was voor hem.
  

 

Rob van der Wilk,  1995

 

Bronvermelding:
‘Je hoeft niet bang te zijn’ Rob van der Wilk
uitgeverij ParaVisie, 1995
ISBN: 90.5639.0023

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!


Copyright © Rob van der Wilk's Paradidakt

Het auteursrecht op de teksten en merknamen gebruikt in deze publicatie behoren toe aan: Rob van der Wilk's Paradidakt - En zijn auteursrechtelijk beschermd.

Uit deze publicatie mag niets vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, internet (World Wide Web), of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, electronisch, mechanisch of virtueel.


 

Tineke
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Tineke: Zuivere en spontane Top  Helderziende'
Tineke is een spontaan medium die al je vragen over liefde, werk, zaken, relaties en familie kan beantwoorden. Tineke is boeddhist en heeft veel kennis uit het Verre Oosten waarmee ze je zal helpen en ondersteunen. Tineke geeft ook energetische healingsessies tijdens jullie gesprek. Tineke voelt waar je pijn hebt en kan het daarna wegnemen door magnetisme. Zij is iemand die naar je luistert en je advies kan geven met behulp van haar pendel. Bel Tineke ook voor spirituele hulp bij het begeleiden van overledenen naar het licht. Je geheimen zijn veilig bij haar, Tineke is een oprechte helderziende die er voor je is als je haar nodig hebt...

0909-8020 boxnummer 13 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 13 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Annie
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Annie: Ervaren Helderziende'
Annie is een spiritueel en ervaren medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Tijdens jullie gesprek helpt zij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Annie zal je duidelijke inzichten en helderheid brengen in jullie gesprek met behulp van haar Tarot kaarten, Annie is een ervare kaartlegster. Je kunt aan Annie al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Je zult merken dat Annie vanuit haar stem al rust uitstraalt. Annie heeft altijd een luisterend oor en staat vanuit pure liefde voor je klaar.

0909-8020 boxnummer 15 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 15 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Teruya
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Teruya: Een Boeddhistisch medium'
Heb je vragen over liefde, relatie, familie, gezin of zaken, dan kan Teruya je nieuwe inzichten geven.Teruya is een speciaal medium. Zij is Boeddistisch en kan met jou al de geheimen van het Verre Oosten delen. Teruya is de beste keus voor jou als je zoekt naar spirituele begeleiding en energetische healing. Tijdens het gesprek zal Teruya je een Oosterse energie behandeling geven waardoor je nieuwe krachten op doet en sterker en moediger je eigen verlichte pad verder zult bewandelen. Teruya zal haar pendel gebruiken bij het beantwoorden van je levensvragen. Kom tot rust en weer in je kracht door de wijze raad van Teruya.

0909-8020 boxnummer 30 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 30 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
  • Lees meer
Bram
Aanwezig

Consulent Paradidakt

Bram: Top Medium
Bram is een heldervoelend top medium. Je kunt Bram al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Hij kan je helpen bij rouwverwerking, healings via de telefoon en spirituele begeleiding. Om je te helpen gebruikt hij zijn helderziendheid, zijn Tarot kaarten en zijn Engelen Kaarten. Bram weet ook veel over Engelen en Tweelingzielen. Bram staat vanuit het licht voor je klaar.

0909-8020 boxnummer 33 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 33 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Lennie
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Lennie: Heldervoelend medium'
Lennie is helderziend, helderwetend en heldervoelend medium, legt 30 soorten kaarten, waaronder Astrologiekaarten, Russische kaarten, Lenormandkaarten en werkt met runenstenen en het Siberisch stenenorakel. Zij leest foto's, kan contact maken met overledenen, geeft droomuitleg en is bekend met de alternatieve geneeskunde, waarmee zij al vele jaren werkt.

0909-8020 boxnummer 39 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 39 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Jethro
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Jethro van der Wilk: top medium'
Ik ben helderziend medium. Ik ben gespecialiseerd in liefdesproblemen en relatievragen en leg de kaart voor je om je vragen te beantwoorden. Je kunt mij al je vragen stellen over je relatieleven, je vrienden of je familie. Als je het nodig hebt geef ik je spirituele hulp als je last hebt van sombere of eenzame gevoelens. Ik heb begrip voor je vragen en problemen. Voor zakelijk advies kun je mij ook bellen. Ik heb veel ervaring met spiritualiteit en therapie door de jarenlange samenwerking met mijn vader Rob van der Wilk. Geen vraag is mij te veel.

0909-8020 boxnummer 02 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 02 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Victor
In gesprek

Consulent Paradidakt

Victor: bijzonder medium
Ik ben een helderziend medium. Ik ben gespecialiseerd in relatie, liefdes en zakelijke vragen en ik gebruik ook mijn kaarten om je vragen te beantwoorden.Je kunt mij bellen als je over je spiritualiteit, je geloof of over God wilt praten. Soms kun je twijfelen aan je geloof, twijfelen aan God zelf. Geen vraag is mij te veel, dus schaam je niet om mij vragen te stellen over je toekomst of situaties waar je nu in verkeerd. Iedereen ziet soms door de bomen het bos niet meer. Ik ben er om je weer op weg te helpen.

0909-8020 boxnummer 21 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 21 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Germaine
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Germaine: Zuiver medium'
Soms kan je verhaal even stilstaan, verdrietige periodes kennen of gewoon even niet weten hoe verder te gaan. Ik zal je helpen om weer op weg te komen, hierbij word ik altijd begeleid door mijn gids meester Morya. Mijn talent is te kijken, te voelen en te luisteren naar jouw verhaal. Van hart tot hart komen we in contact met onze (eigen)wijsheid. Ik werk met de geboortedatum (numerologie), de Lenormandkaarten van Piatnik en mijn eigen kaarten. Wat de aanleiding ook is om elkaar te ontmoeten maakt niet uit, ik geloof dat iedere persoon zichzelf het beste kent en vindt het bijzonder dat je mij toelaat in jouw (levens)verhaal zodat je weer verder kunt gaan op jouw weg met jouw talenten.

0909-8020 boxnummer 38 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 38 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
 

Algemeen

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

0909 8020 80 cpm

In gesprek

Spiritueel keurmerk sinds 1980

Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is je garantie voor de beste kwaliteit.


  Beltegoed bestellen en bellen!

- 0909 nummers geblokkeerd?
- bellen vanuit het buitenland?
- koop hier je beltegoed: bestellen en bellen!

Klik hier om beltegoed te bestellen en te bellen


Welkom, 

Op deze website staat een overzicht van de spirituele specialisten die voor jou geselecteerd zijn. Allen helderziend, mediamiek of esoterisch getalenteerd. Ze maken gebruik van verschillende orakels zoals Tarot-, Lenormand- of Engelenkaarten. Sommigen hebben kennis van astrologie of leggen contact met gene zijde.

Rob van der Wilk's Paradidakt is een gevestigde naam in de spirituele en therapeutische wereld en bestaat al sinds 1980. Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is de je garantie voor de beste kwaliteit.

Bij Rob van der Wilk's Helderziendelijn bel je helemaal anoniem. De gesprekken worden niet opgenomen.

Je hoeft niet meer op zoek naar integere Helderziende Mediums,  je kunt ze vinden op de Helderziende Lijn.

Voor een betrouwbaar antwoord op levensvragen, spiritueel advies of een luisterend oor, kun je bij deze spirituele specialisten terecht.
 
 Rob van der Wilk's
Helderziende Lijn
Direct contact met de betrouwbaarste Mediums!

NL:0909-8020
BE:0904-88326


Foto reading   

Nieuwe service van onze consulenten om uw consult meer mediamieke diepgang te geven. Mail voordat u uw telefonische consult  begint een foto door van u zelf of van degene waar uw vraag over gaat.   

Klik op de link 'fotoreading' die staat onder de foto van uw consulent en mail de foto gegarandeerd anoniem door.


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,