Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,
kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,
Voorspellingen, Online kaartleggen, Betrouwbaar medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terug naar Hoofdpagina

Rob van der Wilk over de Arabische Lente en de Tsunami in Japan
 

De Verbroedering der Volken
In de 80er en 90er jaren van de vorige eeuw toen de New Age ontwikkeling zijn bloei beleefde deelden veel mensen gezamenlijk gedachten. Het zou anders moeten, een gedachte die voortkwam uit de Hippie beweging. Oorlog en oorlogsdreiging waren in de jaren 60 van alledag, in de toekomst zou het anders moeten gaan.

Ik vond ook dat het collectief bewustzijn beter kon zijn; rijker, religieuzer, spirituelere, meditatiever. Voor een gedeelte zijn die gedachten tot een waarheid gemaakt, maar we zijn er nog niet.

 

De Arabische Lente

De Arabische wereld is een van de rijkste gebieden van onze wereld door hun olievelden. Ook zij willen vrijheid. Misschien is het je opgevallen dat tijdens de nieuwsberichten het Midden Oosten zich op de wereldkaart voor het grootste gedeelte in Afrika bevindt. Afrika, de derde wereld. En dat terwijl Noord Afrika, ofwel het Midden Oosten, een van de rijkste gebieden op aarde is. Ik hoor woorden als de Arabische Eenheid. Maar waar is die eenheid als we zoveel arme mensen zien, waar hun regering zo rijk is? De welvaart wordt niet gedeeld met de Arabische burgers, hetzelfde geld voor de Afrikaanse volkeren. Door de tijden heen zijn veel mensen naar Europa getrokken, simpelweg als politiek vluchteling, of op zoek naar een beter bestaan. Europa heeft na de tweede wereldoorlog belangrijke lessen geleerd. In het steenrijke Midden Oosten is de rijkdom voor de rijken en nauwelijks voor de burger bevolking. Onze ouders en grootouders hebben alles gegeven wat zij hadden voor de Europese vrijheid en welvaart waar wij nu dankbaar deel van uit mogen maken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dat hebben onze voorouders vrij recent ondervonden tijdens de Duitse bezetting. De Arabische Lente, zoals het wordt genoemd, is een zoektocht naar diezelfde vrijheid; het moet anders. De opstand gaat gepaard met vele Arabische martelaren die vechten of hun leven geven voor vrijheid.

Europa kan niet langer het toevluchtsoord zijn voor onderdrukte volkeren. De problemen moeten opgelost worden in het land van herkomst. Ook in de Arabische Wereld moet men de strijd ondergaan die wij in Europa achter ons hebben gelaten. Er zal een hernieuwing der tijd komen, maar die komt niet uit zichzelf; daar gaan bloed, zweet en tranen aan vooraf.  De Arabische Lente is een goed teken aan de want. De Verbroedering der Volken is daardoor een stuk nader bij ons gekomen.

Tsunami in Japan

Vanmorgen hoorde en zag ik op het journaal dat Japan en de eilanden in de pacifiek getroffen zijn door een van de zwaarste aardbevingen ooit. De oceaan maakte zichzelf tot een kilometers lange golf van zo een tien meter hoog en donderde alles op zijn pad verwoestend op de Japanse kust af.  Op dit moment is de vloedgolf nog steeds actief en rolt op eilanden en kustgebieden af. God sta de wereld bij; al honderden dode lichamen zijn er geteld. Zijn we terecht gekomen in de Hernieuwing der Tijden of in het Einde der Tijden?

De Aziatische Wereld is in opmars. Hun economische groei en ontwikkeling zijn de snelste ter wereld. De groeiende welvaart zorgt ook voor grotere uitputting van onze grondstoffen. De aarde betaalt tol voor de welvaart van de mens. De gevolgen zijn niet alleen klimaatverandering maar tevens verzakkingen in onze grond. Aardverzakkingen zorgen voor grote milieurampen. Miljoenen mensen sterven aan de gevolgen van milieuproblematiek en strijdwoede in onze oorlogen.


 

Nostradamus de Profeet

Ik vroeg in 1992 (klik hier om het hele artikel te lezen) de profeet Nostradamus om raad:

 Meester Nostradamus. Ik heb uw spiritualiteit aangeroepen om met u te praten over het lot van de wereld. Maar allereerst wil ik u danken, ik ben zeer vereerd met uw aanwezigheid.

Hoe is het in het Rijk der Hemelen waar u verblijft?

“Lumiere... Ik voel me in een tropische zee, een oneindige rust en ontspanning. In Licht en totale Helderheid.”

Tijdens uw leven heeft u het lot van de wereld voorzien. In uw tiendelig werk ‘De Centuries’ waarschuwt u voor de waarschijnlijkheid van een wereldcatastrofe.
Uw Werk, uw Centuries zijn tot de dag van vandaag wereldbekend geworden onder de naam: ‘De Profetieen van Nostradamus’.  Meester, ik heb een aantal vragen voor u, wilt u die beantwoorden of met mij bespreken?

“Vraag maar.”

Onze wereld wordt geteisterd door godsdienstoorlogen, natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, orkanen, hongersnood en vreselijke ziekten. Kunt u mij zeggen of dit vreselijk tij te keren is?

“Nee. Het zal niet te keren zijn. Het gevaar moet nog komen. Leef in rust en vrede en bereidt je geen zorgen; Want wat komt is niet te keren.”

Wat moeten wij doen?

“De boodschap is al oud; leef naar je geweten. Die de boodschap niet begrepen heeft, zal het slachtoffer worden.

Wie heeft de boodschap niet begrepen?

“Het zullen weinigen zijn die de boodschap begrepen hebben en ernaar zullen leven. Zij die verdoemd zijn, zijn niet te redden.

Wilt u daarmee zeggen dat zij die leven naar eer en geweten  het noodlot overleven?

“De meesten zijn verdoemd. Weinigen leven naar eer en geweten. Slechts een minderheid in alle landen zal gespaard blijven. De welvaart delft zijn eigen graf.

Zij die zuiver zijn van hart blijven gespaard.”

Een Nieuwe Wereld

Nostradamus, is er hoop voor de mensheid?


“De wereld en de mensheid blijven voortbestaan. Er zal een nieuwe samenleving ontstaan, er zullen andere wetten zijn. Wij zullen de samenleving niet meer terug kennen. Het zal een maatschappij zijn op basis van geluk en zuiverheid. Een nieuwe basis die zal worden doorgegeven door hen die nu in staat zijn gebleken hun  geluk en zuiverheid te bewaren. Voordat deze tijd ingaat, zullen er lange tijden voorbij gaan die door de mensheid beleeft zullen worden als eeuwigheden waaraan geen eind lijkt te komen.”

 

Eenvoud

“Wat men vreest is niet het einde, het is de diepste inzinking die de wereld ooit gekend heeft maar het einde is het echt niet. Daaruit groeit een nieuwe tijd, dat zal de tijd zijn van de  gelukkigen die eeuwen en eeuwen zal duren. Ik zie een beest gebogen staan, een tijger, het is een moordend beest. Hij probeert zijn klauwen uit te slaan. Door hen die voor hem staan, wordt hij niet gevreesd, zij kijken lachend toe. Het beest slaat machteloos zijn klauwen naar hem uit. De mensen staan daar lachend, pratend met elkaar. De mens kijkt onbezorgd. Het zijn geen gelovigen, men is daar gelukkig. Het zal onze wereld zijn, zij die leven in vrede met elkaar. De tijger is het kwaad dat voor ons was, hij verdwijnt achter de bergen. Water is over het land gegaan, de velden zien eruit alsof zij gewassen zijn. Er is ruimte die opnieuw gevuld kan worden. Dat zal weer de opdracht zijn: Eenvoud.”

 

 
 Beethoven: Ode aan de Vreugde
''Alle Menschen werden Brüder''
Negende Symfonie in d mineur, Op. 125
Het huidige Europese volkslied

(Ludwig van Beethoven componeerde en voltooide zijn 9e en laatste Symfonie
toen hij al volledig doof was.)

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!


Meester, toch treft de mensen een tragisch lot.

“Hoe kun jij spreken van een tragisch lot als allen die dat lot hebben ondergaan er niet meer zijn. Voor hen die overblijven is het lot niet tragisch. De zuiveren van geest zullen aanvaarden wat de toekomst brengen zal. Het zijn nu weinigen die willen luisteren en weinigen die er naar zullen leven. Maar, zij zullen zich niet bezorgd hoeven te maken over hun kinderen en hun geliefden, zij die niet zullen luisteren, zullen zich van hen afkeren en ook hun vrienden niet meer zijn.

Het laatste woord van Nostradamus

Nostradamus, heeft u nog een woord voor de mensheid, misschien een waarschuwing?

“Er waren al zo velen voor mij die de mensen gewaarschuwd hebben. Nooit wilde men luisteren. Ik heb je mijn visie gegeven. Wie dat weet te verwerken, heeft daaruit zijn waarschuwing meegekregen.”

 

“Ik heb al gezegd, mijn kind: voor zij die zuiver zijn van Hart, blijft er hoop, ook voor hun kinderen en hun kinds kinderen.

    

Er zal een nieuwe weg open zijn, ik zie Vrede en Geluk…”

 

Bedankt Meester Nostradamus.

 Licht en Liefde,


Rob van der Wilk
11 - 03 - 2011

 

www.robvanderwilk.nl
www.helderziendelijn.net

 

 


Copyright © Rob van der Wilk's Paradidakt

Het auteursrecht op de teksten en merknamen gebruikt in deze publicatie behoren toe aan: Rob van der Wilk's Paradidakt - En zijn auteursrechtelijk beschermd.

Uit deze publicatie mag niets vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, internet (World Wide Web), of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, electronisch, mechanisch of virtueel.


 

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!

 

Marianne
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Marianne van der WIlk: Een Top Medium!'
Ik ben Helderziend Kaartlegster en Astrologe. Ik voorspel je toekomst. Vragen over je liefdes- leven, studie, carriere of gezin wil ik graag beantwoorden. Karma en Levensloop staan vaak centraal in mijn consulten. Ik kijk graag samen met jou waar jij je op dit moment op je levenspad bevindt en welke kant je uit kunt gaan in de toekomst! Ik ben psychologisch geschoold.  Ik heb ruime spirituele en therapeutische ervaring opgebouwd door de jarenlange samenwerking met mijn echtgenoot Rob van der Wilk. 

0909-8020 boxnummer 01 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 01 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Jethro
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Jethro van der Wilk: top medium'
Ik ben helderziend medium. Ik ben gespecialiseerd in liefdesproblemen en relatievragen en leg de kaart voor je om je vragen te beantwoorden. Je kunt mij al je vragen stellen over je relatieleven, je vrienden of je familie. Als je het nodig hebt geef ik je spirituele hulp als je last hebt van sombere of eenzame gevoelens. Ik heb begrip voor je vragen en problemen. Voor zakelijk advies kun je mij ook bellen. Ik heb veel ervaring met spiritualiteit en therapie door de jarenlange samenwerking met mijn vader Rob van der Wilk. Geen vraag is mij te veel.

0909-8020 boxnummer 02 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 02 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Sissi
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Sissi: Een lieve Helderziende met karmatisch inzicht'
Ik ben Helderziend Medium. Ik voorspel je toekomst met behulp van mijn Lenormand Kaarten. Je kunt mij al je vragen stellen over liefde, zaken, levensloop, relaties en familie. Samen met jou ga ik kijken wat je Karma is en hoe jij het beste je Levenspad kunt gaan bewandelen in je toekomst... Ik ben vaak online op Rob van der Wilk's Helderziende Lijn...

0909-8020 boxnummer 19 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 19 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Victor
Aanwezig

Consulent Paradidakt

Victor: bijzonder medium
Ik ben een helderziend medium. Ik ben gespecialiseerd in relatie, liefdes en zakelijke vragen en ik gebruik ook mijn kaarten om je vragen te beantwoorden.Je kunt mij bellen als je over je spiritualiteit, je geloof of over God wilt praten. Soms kun je twijfelen aan je geloof, twijfelen aan God zelf. Geen vraag is mij te veel, dus schaam je niet om mij vragen te stellen over je toekomst of situaties waar je nu in verkeerd. Iedereen ziet soms door de bomen het bos niet meer. Ik ben er om je weer op weg te helpen.

0909-8020 boxnummer 21 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 21 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Pieter
Aanwezig

Consulent Paradidakt

Pieter: reader en healer
Doormiddel van reading en healing, het lezen van je energie en het herstellen van deze energie, zal ik je gaan helpen. Daardoor krijg je meer lucht, meer ruimte voor jezelf en veel meer plezier. Ik maak in mijn consulten gebruik van een speciale kleuren techniek die ik zelf ontwikkeld heb. Vanuit deze kleuren ga jij jezelf helpen en vanuit deze kleuren krijg je antwoorden op diepe levensvragen, je komt in contact met je eigen helende kleuren. Je kunt mij bellen voor vragen over elk onderwerp.

0909-8020 boxnummer 31 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 31 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Bram
Aanwezig

Consulent Paradidakt

Bram: Top Medium
Bram is een heldervoelend top medium. Je kunt Bram al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Hij kan je helpen bij rouwverwerking, healings via de telefoon en spirituele begeleiding. Om je te helpen gebruikt hij zijn helderziendheid, zijn Tarot kaarten en zijn Engelen Kaarten. Bram weet ook veel over Engelen en Tweelingzielen. Bram staat vanuit het licht voor je klaar.

0909-8020 boxnummer 33 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 33 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Sequoia
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Sequoia: Een echte Original!'
Ik ben medium, shamaan en Indiaans astrologe.
Ik leg contact met overledenen en help met traumaverwerking(volwassenen en kinderen). Ook leg ik de Tarotkaarten om in je toekomst te kijken en kan ik adviseren op het gebied van kruiden. Je kunt mij ook bellen voor opsporingszaken. Ik spreek ook Engels en Duits.

Reacties
-''Ik belde op met een dilemma en ik hing op met vertrouwen.''

0909-8020 boxnummer 04 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 04 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Poema Navajo
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Poema Navajo: Een ervaren Top Consulente!'
Ik ben helderziend medium, en Indiaans astrologe.
Je kunt mij al je vragen stellen, geen vraag is mij te veel.
Ik leg de Tarot om in je toekomst te kijken en leg contact met overledenen dierbaren. Ik kan je helpen met het verwerken van je verleden. Je kunt mij ook bellen voor opsporingszaken. Ik kan je adviseren op het gebied van kruiden en shamanisme. Ik ben vaak online en heb altijd een luisterend oor.

0909-8020 boxnummer 20 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 20 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
 

Algemeen

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

0909 8020 80 cpm

In gesprek

Spiritueel keurmerk sinds 1980

Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is je garantie voor de beste kwaliteit.


  Beltegoed bestellen en bellen!

- 0909 nummers geblokkeerd?
- bellen vanuit het buitenland?
- koop hier je beltegoed: bestellen en bellen!

Klik hier om beltegoed te bestellen en te bellen


Welkom, 

Op deze website staat een overzicht van de spirituele specialisten die voor jou geselecteerd zijn. Allen helderziend, mediamiek of esoterisch getalenteerd. Ze maken gebruik van verschillende orakels zoals Tarot-, Lenormand- of Engelenkaarten. Sommigen hebben kennis van astrologie of leggen contact met gene zijde.

Rob van der Wilk's Paradidakt is een gevestigde naam in de spirituele en therapeutische wereld en bestaat al sinds 1980. Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is de je garantie voor de beste kwaliteit.

Bij Rob van der Wilk's Helderziendelijn bel je helemaal anoniem. De gesprekken worden niet opgenomen.

Je hoeft niet meer op zoek naar integere Helderziende Mediums,  je kunt ze vinden op de Helderziende Lijn.

Voor een betrouwbaar antwoord op levensvragen, spiritueel advies of een luisterend oor, kun je bij deze spirituele specialisten terecht.
 
 Rob van der Wilk's
Helderziende Lijn
Direct contact met de betrouwbaarste Mediums!

NL:0909-8020
BE:0904-88326


Foto reading   

Nieuwe service van onze consulenten om uw consult meer mediamieke diepgang te geven. Mail voordat u uw telefonische consult  begint een foto door van u zelf of van degene waar uw vraag over gaat.   

Klik op de link 'fotoreading' die staat onder de foto van uw consulent en mail de foto gegarandeerd anoniem door.


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,