Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,
kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,
Voorspellingen, Online kaartleggen, Betrouwbaar medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Hoofdpagina

Voorspelling 2011


Door: Rob van der Wilk – 23 november 2010

Rob van der Wilk over het jaar 2011


Mega-TV, Het Midden Oosten, Star Wars, Nostradamus, Wilders, Rutte, Kunst, Natuurrampen...

en een Nucleaire Derde Wereldoorlog?

 

 

 
Mega-TV

"In the future, everyone will be world-famous
for 15 minutes."
Andy Warhol 1968

De zang en danswedstrijden op TV blijven zich dit jaar verder ontwikkelen.

Alles wordt harder en agressiever. Op het eerste oog lijken het gezellige familieprogramma’s, maar tegelijkertijd gaan we zien dat de verschillende disciplines harder zijn geworden. Symbolen van deze TV programma’s zoals  X-factor of
The Voice of Holland krijgen bijna een militair karakter.
De kleding en decors worden strakker en grootser, met een militair ceremonische uitstraling. Het zal extreem zijn.
De deelnemers aan de wedstrijden gaan niet alleen los maar ook over lijken. De deelnemers vechten voor ‘’15 Minutes of Fame’’, en hebben nog maar 1 doel: Winnen.


Andy Warhol's 15 Minutes

Dit commercieel magisch illusionisme is niet negatief, maar de spanning bij de kijkers thuis zal te snijden zijn, en dit zal een bijna verslavend effect hebben. Nieuwe technologie zal ontwikkeld worden waardoor de kijker met verfijnde speeltjes niet alleen kijkt maar intensief deelneemt aan het programma; Mega-TV doet zijn intrede dit jaar!

The Voice of Holland


Het Midden Oosten

De Arabische eenheden, het midden oosten, de bakermat van de nieuwe werelden en een continent dat rijk is aan essentiële grondstoffen zoals olie. De wereld schreeuwt om milieu vriendelijke brandstoffen en wil af van olie als voornaamste brandstof. Ook dit jaar zullen er top conferenties gehouden worden om tot moderne alternatieven te komen.Het begin van de heilige oorlogen begint bij Mozes die rond 1525 voor Christus leefde. Mozes was niet alleen een profeet, maar ook een leider voor zijn volk die in naam van God de Vader de Israëlieten uit Egypte haalde, bevrijdde van slavernij en zijn volk moest leiden naar het Beloofde Land. Mozes kreeg van God zelf de opdracht om tegen Farao Ramses van Egypte te vertellen:

“Israël is de oudste zoon van God en hij heeft gevraagd zijn zoon te laten vertrekken, maar als je weigert om hem te laten gaan, zal Ik je oudste zoon doden.”
Exodus 4,5.

Mozes kreeg de Israëlieten vrij en onderweg naar het Beloofde Land ontving Mozes op de Berg Sinai de Tien Geboden van God.

Jaren Later ontving Mozes tevens de Vijf Heilige Boeken van God, de Thora. Op 120 jarige leeftijd riep Mozes in het bijzijn van alle Israëlieten Jozua, zoon van Nun, bij zich en sprak:

“Jozua, wees vastberaden en moedig, jij zal dit volk het Beloofde Land binnen brengen. God zelf zal aan je zijde staan.” Deuteronomium 31,34.

Jozua trok  met zijn volk de rivier de Jordaan over richting de ommuurde stad Jericho. Daar sprak Jozua tegen zijn mensen:

Trek om de stad heen en blaas zes dagen op je hoorns, en op de zevende dag sprak hij: Schreeuw en God geeft je nu de stad Jericho in handen, waarna de stadsmuur instortte. Zo gaf God de Israëlieten hun Beloofde Land, ze namen het in bezit en vestigden zich daar. God gaf hen veilige grenzen. Geen van hun vijanden kon het meer tegen hen op nemen. Alles dat God het volk van Israël had beloofd, hadden zij gekregen.
Jozua 6,21

In plus minus 1500 V.C. werd dit gebied ingenomen door Jozua en zijn volk, waar toen de Filistijnen woonden. 2000 jaar Christendom en 1300 Jaar Islam later is (na WOII) de staat Israël uitgeroepen door de westerse wereld. Dit zelfde grondgebied werd voor die tijd Palestina genoemd, en werd voor een groot gedeelte bewoond door de Islamitische Palestijnen.

Het midden oosten; een continent van diep religieuze ontwikkelingen, maar verscheurd door Heilige Oorlogen. De politieke veranderingen die door de jaren heen hierover zijn ontstaan liegen er niet om en het is ook dit jaar dat veel wereldmachten, waaronder het Vaticaan, extra druk zullen uitoefenen op Israël om de Palestijnen voor een groot gedeelte hun land terug te geven. De vredesbesprekingen zullen dit jaar fel zijn en ook dit jaar zijn er landen zoals Iran, die niet zullen terugdeinzen voor oorlog.
 


 

Nucleaire Derde Wereldoorlog?

"Ik weet niet welke wapens in de Derde Wereldoorlog zullen worden gebruikt, maar ik weet wel dat in de Vierde Wereldoorlog gevochten zal worden met stokken en stenen." Albert Einstein

Iran wil geen vredesonderhandelingen. In hun hart huist het verlangen oorlog te voeren met Israël en haar beschermer, Amerika. Iran is al decennia bezig met het ontwikkelen van kernenergie en Amerika maakt er geen geheim van dat ze Iran verdenken van het produceren van kernraketten met als doel deze op Israel af te vuren. De rest van de wereld zal niet slechts toekijken, maar ook actie willen ondernemen met als ergste gevolg een Derde Wereldoorlog. Echter, dit kan en zal voorkomen worden. Maar door de druk van de wereld op Israël om te stoppen met oorlog voeren zal er ook druk komen te staan op Iran dat weinig druk kan hebben en zo spoedig mogelijk kernraketten wil inzetten.

Star Wars - Science Fiction wordt realiteit!

Deze oorlogszucht forceert de wereld samen te werken om de aarde te kunnen verdedigen tegen kernwapens. Manieren om raketten voortijdig tot ontploffing te brengen, om ze tegen te houden door middel van schilden zullen worden ontwikkeld; het beruchte Star Wars project zal langzaam realiteit worden…
 

 

Nederland: Mark en Geert

Mark Rutte is volledig in zijn element en zal zich dit jaar ontwikkelen tot een gewaardeerd politiek leider, die zich met trots de  Premier van de lage landen mag noemen. Wilders blijft er voor gaan en zet alles op alles om deze kabinetsperiode te overleven. Wilders wordt gedoogd en is goed in staat samen te werken met de VVD.


Dit alles is onderdeel van een nationalistische ontwikkeling die zich in Europa snel en hevig laat gelden; en dit zal volgend jaar alleen maar groter groeien.

 

Rutte - Wilders - Verhage
 

Duitsland overwint WOII trauma

Duitsland overwint dit jaar zijn Tweede Wereld Oorlog trauma, en zal zich hevig gaan afzetten tegen het eigen beleid sinds 1945. Duitsland zal politiek gezien erg naar rechts schuiven en weer voor zichzelf gaan kiezen.

Kunst

Nederland moet bezuinigen, de subsidiekraan wordt verder dicht gedraaid, heel erg voor iedereen die ’s avonds naar zijn toneel of operette vereniging wil maar vanuit de regering begrijpelijk. Kunst, cultuur en commercie gaan niet samen volgens velen; zelf ben ik van oorsprong beeldend kunstenaar en mijn beide zonen zijn werkzaam in deze branche. Mijn vader runde in Den Haag een aardewerkfabriek;  De Haagsche Kunstkelder. Hier werkten 13 man personeel samen aan prachtig aardewerk. Ik heb geleerd in dit leven dat je keihard moet werken om iets op kunstgebied te bereiken. Zelf geld verdienen om je materiaal te kopen, daar is niets mis mee; Geniaal virtuoos en terecht wereldwijd bewonderd dirigent Jaap van Zweden zal vanaf nu zijn eigen Stradivarius viool moeten bekostigen, net zoals wereldster Andre Rieu dat altijd heeft moeten doen. Voor velen zijn het misschien ontluisterende maatregelen, maar voor Nederland zal de heldere en nuchtere aanpak van het nieuwe Nederlandse rechtse kabinet een hele verademing zijn!
 

Jaap van Zweden: Richard Wagner's Parsifal - derde acte -
Concertgebouw 11 dec 2010

 

Elfstedentocht

Het wordt een extreem koude winter. Sneeuw en ijs, veel plezier en veel problemen.
De grote paragnost Anton Paauwe (1939 - 2006) zou gezegd hebben: Als ik vanuit mijn helikoptertje naar beneden kijk zie ik in Friesland mensen massaal bij de start staan om aan de Elfstedentocht te beginnen..
 

Natuurrampen – Nostradamus spreekt

India, Bangladesh, een grote overstroming midden dit jaar. China getroffen door droogte en ernstige aardverschuivingen. De grote geest en profeet Nostradamus schreef in de 16e eeuw in een brief aan zijn zoon Caesar het volgende:

“De wereld zal een hoge prijs betalen voor de roofbouw die zij pleegt op de natuur. De aarde zal zijn natuurlijk verloop verliezen, luchtstromingen komen in botsing waardoor er overstromingen, stormen en zondvloeden zullen plaatsvinden. De wereld zal geteisterd worden door rampen zoals het nog nooit geweest is. Zee en oceanen zullen omhoog rijzen, eilanden en kustgebieden worden overstroomd.
Er zal een pest uitbreken die zo krachtig is dat tweederde van de wereldbevolking er aan ten onder gaat. Aardbevingen zullen over heel de wereld steden en dorpen verwoesten, miljoenen mensen zullen sterven. Bosbranden van ongekende grootte zullen miljoenen bedreigen. De mensheid zal de strijd met de natuur aangaan, waarna de wereld zich zal herstellen.”
 

Deze voorspellingen van Nostradamus komen nu uit. De winter bij ons in Europa is extreem koud en de zomer is extreem warm. Veel rare stormen krijgen we dit jaar over ons heen. Extreme regen, sneeuw en hagelbuien tijdens het wisselen van de seizoenen. Amerikaanse kustgebieden krijgen een extreme weersverandering te verwerken. Midden Europa en Oost Europa worden geconfronteerd met overmatige wateroverlast en erg lage temperaturen. Maar zoals Nostradamus al voorspelde: alles komt goed.

Verenigd Europa

Europa is erg sterk dit jaar en de Europese lidstaten geven elkaar hulp waar het nodig is, ook financieel.

Financieel

Met de wereldhandel gaat het goed. China, Japan, India en Indonesië doen goede zaken met de rest van de wereld. Amerika heeft het dit jaar moeilijk, en zal zich moeten aanpassen aan Azië en Europa. Europa kan elke crisis aan. Onze landen zijn rijk aan duurzame industrie en leveren op de wereldmarkt duurzame kwaliteit. Financieel gaat het ons allemaal uiteindelijk goed. Handel en wandel zullen dit jaar in de lage landen en België opbloeien.

 

Het Heden draagt je Toekomst in zich…
 

Licht & Liefde,
 
Rob van der Wilk
26-11-2010

 

 


Copyright © Rob van der Wilk's Paradidakt

Het auteursrecht op de teksten en merknamen gebruikt in deze publicatie behoren toe aan: Rob van der Wilk's Paradidakt - En zijn auteursrechtelijk beschermd.

Uit deze publicatie mag niets vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, internet (World Wide Web), of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, electronisch, mechanisch of virtueel.


 

 

Klik hier om te reageren op dit artikel in Rob van der Wilk's gastenboek!
 

 

Sequoia
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Sequoia: Een echte Original!'
Ik ben medium, shamaan en Indiaans astrologe.
Ik leg contact met overledenen en help met traumaverwerking(volwassenen en kinderen). Ook leg ik de Tarotkaarten om in je toekomst te kijken en kan ik adviseren op het gebied van kruiden. Je kunt mij ook bellen voor opsporingszaken. Ik spreek ook Engels en Duits.

Reacties
-''Ik belde op met een dilemma en ik hing op met vertrouwen.''

0909-8020 boxnummer 04 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 04 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Tineke
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Tineke: Zuivere en spontane Top  Helderziende'
Tineke is een spontaan medium die al je vragen over liefde, werk, zaken, relaties en familie kan beantwoorden. Tineke is boeddhist en heeft veel kennis uit het Verre Oosten waarmee ze je zal helpen en ondersteunen. Tineke geeft ook energetische healingsessies tijdens jullie gesprek. Tineke voelt waar je pijn hebt en kan het daarna wegnemen door magnetisme. Zij is iemand die naar je luistert en je advies kan geven met behulp van haar pendel. Bel Tineke ook voor spirituele hulp bij het begeleiden van overledenen naar het licht. Je geheimen zijn veilig bij haar, Tineke is een oprechte helderziende die er voor je is als je haar nodig hebt...

0909-8020 boxnummer 13 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 13 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Debby
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Debby: Een ervaren Helderziend astrologe!'
Met mijn paranormale kennis  kan ik je op op liefdesgebied, op karmisch gebied en in werk en zakenleven verder helpen. Ik maak gebruik van  astrologie, numerologie en kaartleggen. Mijn specialiteit is je inzicht geven in je doelen op aarde. Ik heb veel ervaring en ben astrologisch en psychologisch geschoold.

Reacties:
-'' Debby heeft voor mij nieuwe deuren geopend!''

0909-8020 boxnummer 16 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 16 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Poema Navajo
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Poema Navajo: Een ervaren Top Consulente!'
Ik ben helderziend medium, en Indiaans astrologe.
Je kunt mij al je vragen stellen, geen vraag is mij te veel.
Ik leg de Tarot om in je toekomst te kijken en leg contact met overledenen dierbaren. Ik kan je helpen met het verwerken van je verleden. Je kunt mij ook bellen voor opsporingszaken. Ik kan je adviseren op het gebied van kruiden en shamanisme. Ik ben vaak online en heb altijd een luisterend oor.

0909-8020 boxnummer 20 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 20 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Virgin
Aanwezig

Consulent Paradidakt

‘Virgin: Kristalhelder medium’
Virgin is een helderziend en heldervoelend medium. Zij beantwoordt je vragen met haar tarot kaarten, numerologie en astrologisch inzicht. Heb je vragen over liefde, relatie, werk, financiën, familie of verwerking, Virgin kan je de juiste antwoorden en inzichten geven. Geen vraag is Virgin te veel en ze is er voor jou als het nodig is. Je zult merken dat Virgin vanuit haar stem al veel rust uitstraalt. Virgin staat vanuit het licht voor je klaar...

0909-8020 boxnummer 25 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 25 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Teruya
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Teruya: Een Boeddhistisch medium'
Heb je vragen over liefde, relatie, familie, gezin of zaken, dan kan Teruya je nieuwe inzichten geven.Teruya is een speciaal medium. Zij is Boeddistisch en kan met jou al de geheimen van het Verre Oosten delen. Teruya is de beste keus voor jou als je zoekt naar spirituele begeleiding en energetische healing. Tijdens het gesprek zal Teruya je een Oosterse energie behandeling geven waardoor je nieuwe krachten op doet en sterker en moediger je eigen verlichte pad verder zult bewandelen. Teruya zal haar pendel gebruiken bij het beantwoorden van je levensvragen. Kom tot rust en weer in je kracht door de wijze raad van Teruya.

0909-8020 boxnummer 30 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 30 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
 • Lees meer
Pieter
Aanwezig

Consulent Paradidakt

Pieter: reader en healer
Doormiddel van reading en healing, het lezen van je energie en het herstellen van deze energie, zal ik je gaan helpen. Daardoor krijg je meer lucht, meer ruimte voor jezelf en veel meer plezier. Ik maak in mijn consulten gebruik van een speciale kleuren techniek die ik zelf ontwikkeld heb. Vanuit deze kleuren ga jij jezelf helpen en vanuit deze kleuren krijg je antwoorden op diepe levensvragen, je komt in contact met je eigen helende kleuren. Je kunt mij bellen voor vragen over elk onderwerp.

0909-8020 boxnummer 31 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 31 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Angelheart
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Angelheart: Contact met overleden dierbaren en gidsen'
Angelheart is een heldervoelend medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Angelheart gebruikt haar Tarot kaarten, Engelen kaarten, Zigeuner kaarten en haar pendel om je vragen te beantwoorden. Tijdens jullie gesprek maakt zij contact met je overleden dierbaren en met je gidsen. Je kunt aan Medium Angel al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Medium Angel heeft altijd een luisterend oor en staat vanuit het licht voor je klaar.

0909-8020 boxnummer 40 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 40 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Jethro
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Jethro van der Wilk: Spiritueel Medium'
Ik ben helderziend medium, en ik kijk voor jou in mijn kristallen bol. Ik ben gespecialiseerd in liefdesproblemen en relatievragen. Je kunt mij al je vragen stellen over je relatieleven, je vrienden of je familie. Als je het nodig hebt geef ik je spirituele hulp als je last hebt van sombere of eenzame gevoelens. Ik heb begrip voor je vragen en problemen. Voor zakelijk advies kun je mij ook altijd bellen. Ik heb veel ervaring met spiritualiteit en therapie door de jarenlange samenwerking met mijn vader Rob van der Wilk. Geen vraag is mij te veel. Ik ben er voor je, ook als je het even niet meer weet.

0909-8020 boxnummer 02 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 02 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Wil
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Wil: Invoelend medium'
Wil is een invoelend medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Om je te helpen gebruikt hij zijn helderziende arendsoog en zijn Tarot kaarten. Tijdens julle gesprek ziet Wil je persoonlijke ontwikkeling en helpt hij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Je kunt aan Wil al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Ook voor energetische healings door de telefoon kun je bij hem terecht. Wil heeft altijd een luisterend oor. Wil wordt bijgestaan door zijn Indiaanse gids Flying Eagle en werkt recht vanuit het hart.

0909-8020 boxnummer 24 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 24 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Mieke
In gesprek

Consulent Paradidakt

Mieke: contact met overleden dierbaren en je gidsen
Mieke is een heldervoelend/helderziend medium. Haar specialiteit is: contact maken met overleden dierbaren en contact maken met je gidsen. Mieke is een puur medium dat altijd een antwoord heeft op je vragen. Om je te helpen gebruikt ze haar Aimee kaarten en haar Zigeuner kaarten, waarmee ze je duidelijke inzichten geeft. Mieke gaat voor meer kwaliteit en geluk in het leven. Je kunt aan Mieke al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën.

0909-8020 boxnummer 07 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 07 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Victor
In gesprek

Consulent Paradidakt

Victor: bijzonder medium
Ik ben een helderziend medium. Ik ben gespecialiseerd in relatie, liefdes en zakelijke vragen en ik gebruik ook mijn kaarten om je vragen te beantwoorden.Je kunt mij bellen als je over je spiritualiteit, je geloof of over God wilt praten. Soms kun je twijfelen aan je geloof, twijfelen aan God zelf. Geen vraag is mij te veel, dus schaam je niet om mij vragen te stellen over je toekomst of situaties waar je nu in verkeerd. Iedereen ziet soms door de bomen het bos niet meer. Ik ben er om je weer op weg te helpen.

0909-8020 boxnummer 21 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 21 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
Michael
In gesprek

Consulent Paradidakt

'Michael: Krachtig medium'
Michael is een krachtig medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Michael geeft je engelen energie en gebruikt zijn Tarot kaarten om je te helpen. Tijdens jullie gesprek roept Michael de engelen aan en helpt hij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Michael zal je beschermen met zijn energetisch vlammend zwaard. Je kunt aan Michael al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Ook voor energetische engelen healings door de telefoon kun je bij Michael terecht. Michael heeft altijd een luisterend oor en staat vanuit het licht voor je klaar...

0909-8020 boxnummer 35 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 35 (€ 1.75 p/m)
 • Lees meer
 

Algemeen

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

0909 8020 80 cpm
Spiritueel keurmerk sinds 1980

Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is je garantie voor de beste kwaliteit.


  Beltegoed bestellen en bellen!

- 0909 nummers geblokkeerd?
- bellen vanuit het buitenland?
- koop hier je beltegoed: bestellen en bellen!

Klik hier om beltegoed te bestellen en te bellen


Welkom, 

Op deze website staat een overzicht van de spirituele specialisten die voor jou geselecteerd zijn. Allen helderziend, mediamiek of esoterisch getalenteerd. Ze maken gebruik van verschillende orakels zoals Tarot-, Lenormand- of Engelenkaarten. Sommigen hebben kennis van astrologie of leggen contact met gene zijde.

Rob van der Wilk's Paradidakt is een gevestigde naam in de spirituele en therapeutische wereld en bestaat al sinds 1980. Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is de je garantie voor de beste kwaliteit.

Bij Rob van der Wilk's Helderziendelijn bel je helemaal anoniem. De gesprekken worden niet opgenomen.

Je hoeft niet meer op zoek naar integere Helderziende Mediums,  je kunt ze vinden op de Helderziende Lijn.

Voor een betrouwbaar antwoord op levensvragen, spiritueel advies of een luisterend oor, kun je bij deze spirituele specialisten terecht.
 

Kies voor Jezelf, kies voor de Helderziende Lijn!

xxx Jethro van der Wilk

Floormanager www.helderziendelijn.net

 Rob van der Wilk's
Helderziende Lijn
Direct contact met de betrouwbaarste Mediums!

NL:0909-8020
BE:0904-88326


Foto reading   

Nieuwe service van onze consulenten om uw consult meer mediamieke diepgang te geven. Mail voordat u uw telefonische consult  begint een foto door van u zelf of van degene waar uw vraag over gaat.   

Klik op de link 'fotoreading' die staat onder de foto van uw consulent en mail de foto gegarandeerd anoniem door.


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,